Gemt

Forslag om bæredygtig import på finansloven

02. september 2021

Regeringen lægger med sit forslag til Finanslov 2022 op til at styrke indsatsen for bæredygtige og socialt ansvarlige værdikæder. Det giver efter Dansk Erhvervs opfattelse god mening, for der findes ingen grøn og ansvarlig eksport uden ditto import.


I 2020 brugte Danmark næsten halvdelen af sit bruttonationalprodukt - 1.112 milliarder kr. - til at købe varer og tjenesteydelser i udlandet. Med denne import følger et klima- og miljømæssigt aftryk og en social påvirkning i produktionslande uden for Danmark, og derfor ligger der et stort potentiale i at knytte krav om ansvarlighed til de indkøb.

For mange danske virksomheder - såvel store som små og især handels- og servicevirksomheder - finder der i stigende grad væsentlige klimapåvirkninger sted i de globale værdikæder uden for Danmarks grænser. Ifølge tal fra Klima- og Energiministeriet var det i 2019 kun 47 procent af danskernes forbrugsbaserede udledninger, der fandt sted på dansk grund. De øvrige 53 procent stammede fra forbrug af importerede varer og serviceydelser.

3 millioner kr. årligt til rådgivning

I sit finanslovsforslag vil regeringen afsætte 3 millioner kr. årligt i 2022-2023 til at styrke rådgivning om bæredygtige og socialt ansvarlige værdikæder. Der skal desuden ydes et tilskud til Dansk Initiativ for Etisk Handel - DIEH som led i at etablere et center for bæredygtige værdikæder.

"Det er indsatser, som Dansk Erhverv bakker op omkring. Et koordineret arbejde med socialt ansvarlig og bæredygtig import på tværs af brancher blandt danske virksomheder og organisationer kan understøtte konkurrencedygtighed og mindske forretningsrelaterede risici forbundet med de internationale værdikæder. Det skal blandt andet understøtte danske virksomheders arbejde med klimaansvarlige værdikæder, indhentning af Scope 3-data og sikring af sociale rettigheder i produktionslande,” siger CSR-chef Malene Thiele, Dansk Erhverv.

Scope 3-data er registrering af CO2-udledning fra den del af driftsaktiviteter, som en virksomhed ikke selv ejer eller har kontrol over. Det kan for eksempel være udvinding og forarbejdning af råmaterialer, varetransport eller bortskaffelse af virksomhedens produkter.

Alliancer mod afskovning

Dansk Initiativ for Etisk Handel, der samler virksomheder, NGO'er, erhvervs- og brancheorganisationer samt offentlige instanser og fagbevægelsen i et netværk, sekretariatsbetjener også pt. Dansk Alliance for Ansvarlig Soja og Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie. I de to alliancer er dansk dagligvarehandel, fødevareproducenter, organisationer og myndigheder gået sammen for at forebygge, at dansk import af disse råvarer bidrager til afskovning. Malene Thiele glæder sig over, at DIEH på den måde er blevet styrket.

”Soja og palmeolie er to problematiske varegrupper blandt flere. Man kunne med fordel overveje tilsvarende initiativer for eksempelvis kaffe, tekstiler, elektronik og andre non-food varer,” påpeger hun.

Kontakt os

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Malene Thiele

CSR -chef
Medarbejderprofil