Gemt

Transportpolitik er ikke kun transportpolitik

24. august 2022

Af Jesper Kronborg, Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport

Transport er det der binder samfundet sammen og sørger for at holde hjulene i gang. Det er derfor en fejl at se på transport som et isoleret politikområde. Gode rammevilkår for transport skaber tilsvarende gode rammer for økonomien, beskæftigelsen, national og international handel og klimapolitikken.

Når der er folketingsvalgkamp i Danmark, så fylder transportpolitik forbavsende lidt. Ja, faktisk ingenting. Dette er på trods af, at transportpolitik er et af de mest borgernære politikområder overhovedet. Alle virksomheder og borgere gør brug af transport på den ene eller anden måde hver dag hvad enten det er elektriske løbehjul, cyklen eller lastbilen. Transport er det der får hjulene til at køre rundt. Det er derfor, at god transportpolitik er så afgørende. For det handler nemlig ikke kun om transportpolitik. En velfungerende infrastruktur med en høj grad af integration imellem transportformerne skaber de bedste forudsætninger for vækst og beskæftigelse og øger Danmarks konkurrenceevne. Det er disse ting der er på spil, når vi snakker transport; økonomisk politisk, beskæftigelsespolitik, handelspolitik, forsyningssikkerhed og ja også klimapolitik. Med den rette transportpolitik kan vi hjælpe alle disse ting på vej.

Men det kræver, at vi tænker holistisk. At vi tænker i sammenhæng, tilgængelighed og samspil imellem transportformerne. Målet for enhver beslutningstager må derfor være at sikre en effektiv grøn mobilitet. I større byer giver det mening med metro og cykler for borgerne. Hvis flere borgere flyttes over i kollektiv trafik eller på cyklen i de større byer, vil det således også give mere plads til fx lastbilerne. Imellem de store byer giver det mere mening med gode motorvejsforbindelser og togdrift. Samtidig er det afgørende, at vi sikrer et effektivt samspil mellem de overordnede veje, godsterminalerne og havnene, som også i fremtiden kommer til at spille en vigtig rolle. Vi er nødt til at se helheden og huske at fremtidens havne også skal have gode rammevilkår, så vi samtidig udnytter søvejene bedst muligt. Det handler om mobilitet. Ikke om at favorisere specifikke transportformer.

Hos Dansk Erhverv arbejder vi ikke kun med transport, men med alle væsentlige samfundsdagsordener. Vi ser ikke transportpolitik isoleret, men som motoren til at løse de store samfundsmæssige udfordringer. Lad mig give et lille eksempel: Vi har på nuværende tidspunkt store problemer med chaufførmangel som følge af et glohedt arbejdsmarked. Hos en virksomhed som UC Plus arbejder man med at uddanne indvandrerkvinder til buschauffører. Dette kan være med til at løse chaufførmanglen således at for eksempel skoleeleverne kan komme til svømning. Men det er samtidig også godt for beskæftigelsen, for integrationen og endda også for ligestillingen, fordi man får flere kvinder ind i et mandsdomineret erhverv.

Et andet eksempel vedrørende den grønne omstilling er fra luftfartens verden. Der har nok været en tendens blandt beslutningstagere både i Danmark og i Bruxelles til at mene, at klimaudfordringen på transportområdet blandt andet skal løses ved at skubbe passagerer fra fly over i tog. Vi mener, at det er forfejlet at én transportform skal fremmes på bekostning af en anden. Faktum er nemlig ifølge en ny analyse fra Niras, at det er mere klimavenligt at flyve til folkemødet på Bornholm end at tage rejsen med toget og færgen. Vi savner nuancerne i debatten, og at vi taler om, hvordan transportformerne spiller sammen og hvordan vi kan skabe endnu mere integration, når vi fremadrettet diskuterer transportpolitik.

Fordi effektiv mobilitet for borgere og virksomheder er så afgørende for økonomien og sammenhængskraften i Danmark som helhed, så skal man derfor også være meget varsom med at åbne den store infrastrukturaftale. Vi har naturligvis stor forståelse for, at situationen lige nu er usikker. At projekter bliver dyrere end forventet på grund af stigende priser og mangel på arbejdskraft. Men hvis alle de gode projekter bliver sat på hold, så risikerer man at mobiliteten sander til, til skade for virksomheder og borgere. Vi har derfor opfordret regeringen til at være varsom med at genåbne aftalen. Der er nemlig ikke blot transportpolitik på spil.   

Med disse overvejelser in mente har jeg et lille ydmygt håb om, at transport kommer til at fylde meget mere i den kommende valgkamp. Det fortjener så vigtigt et område nemlig.

Debatindlægget er bragt i TrafikogVeje.dk den august 2022 

Kontakt

Transport

Jesper Kronborg

Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport
Medarbejderprofil