Gemt

Danskerne er blevet mere positive overfor international arbejdskraft

21. januar 2022

Danske virksomheder mangler arbejdskraft. En af løsningerne er, at lette adgangen til at rekruttere internationale kollegaer, og en ny befolkningsundersøgelse lavet af Norstat for Dansk Erhverv viser, at danskerne bakker op om netop dette.

En ny befolkningsundersøgelse viser, at der er en udbredt velvilje i den danske befolkning i forhold til at åbne grænserne for- og rekruttere mere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark. 

Befolkningsundersøgelsen, som Norstat har lavet for Dansk Erhverv, viser, at 54 procent af danskerne erklærer sig enige i, at det i dag er nødvendigt at åbne grænserne for mere kvalificeret, udenlandsk arbejdskraft. 

Det er ti procentpoint flere end for to år siden, hvor Det Dansk Valgprojekt stillede danskerne det samme spørgsmål.

”I Dansk Erhverv har vi længe, i forbindelse med debatten om den historiske mangel på kvalificeret arbejdskraft, sagt til Christiansborg; vend blikket ud og inviter flere ind. Undersøgelsen her viser, at også et flertal af danskerne mener, at vi skal invitere mere kvalificeret arbejdskraft ind. Vi har brug for den.”

Læs også: Historisk reformvindue åbent: Hele Danmark har brug for øget arbejdsudbud

”Der er ingen grund til at tøve: Beløbsgrænsen skal sættes ned, og det skal være mindre bøvlet at hente internationale kollegaer til Danmark. Arbejdskraft fra udlandet bidrager til vækst og velstand og skaber flere arbejdspladser. Derfor er det min klare opfordring, at Christiansborg lander en bred, ambitiøs aftale, der markant hæver arbejdsudbuddet. En del af den aftale bør være at sænke beløbsgrænsen til 360.000 og få nedbragt sagsbehandlingstiden til højest en måned i gennemsnit,” siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Danskerne udtrykker klar støtte til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
Brian Mikkelsen noterer sig på baggrund af befolkningsundersøgelsen også, at der generelt er stor opbakning fra danskerne til, at virksomhederne rekrutterer udenlandsk arbejdskraft, så længe de ansættes efter danske løn- og ansættelsesforhold. 

Figuren herunder viser danskernes holdning til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft fordelt på en række stillingskategorier.

”Opbakningen til at rekruttere kvalificeret, udenlandsk arbejdskraft fra danskerne er bred på tværs af stillingskategorier. Det giver god mening, fordi manglen på arbejdskraft spænder så bredt i samfundet. Manglen på arbejdskraft er et både bredt og dybt fænomen.”

Vi bliver rigere af udenlandsk arbejdskraft
I øjeblikket udgør udenlandsk arbejdskraft ca. 10 pct. af den samlede beskæftigelse i Danmark, svarende til 307.000 beskæftigede.

Dansk Erhvervs beregninger viser, at den internationale arbejdskraft har løftet BNP med 200 mia. kr. alene i 2020, svarende til 8,5 pct. af BNP. Udenlandsk arbejdskraft, der kommer til Danmark, har et positivt nettobidrag til de offentlige finanser på 12,6 mia. kr.

”Vi bliver rigere af udenlandsk arbejdskraft, og naturligvis skal vi have mere af den. Virksomhederne ønsker det. Befolkningsundersøgelsen viser, at danskerne ønsker det,” siger Brian Mikkelsen.

I løbet af det seneste halve år har virksomheder i Danmark rekrutteret forgæves til 158.000 danske job, og i løbet af bare tre måneder hen over efteråret mistede danske virksomheder 35 milliarder kroner i omsætning, fordi der mangler kvalificeret arbejdskraft.

Befolkningsundersøgelsen er gennemført i december, 2021.

Danskerne ønsker bedre adgang til udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

pdf

Download

INDSPIL TIL REFORMFORHANDLINGER

Dansk Erhvervs anbefalinger til reformforhandlingerne på Christiansborg. 

 


 

Dansk Erhverv lancerede i sommers reformudspillet ”Dansk Handlekraft 2025”. Planen er fuldt finansieret, øger beskæftigelsen med 25.000 fuldtidspersoner og løfter BNP med 30 milliarder kroner i 2025.


Klik på billedet for at se hele Dansk Erhverv reformudspil ”Dansk handlekraft 2025”.

Kontakt

Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker