;
Gemt

Lovforslag om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester er vedtaget

24. maj 2022

Lovforslaget, der skal implementere EU’s tilgængelighedsdirektiv, er vedtaget. Loven stiller krav til en række produkter og tjenester, der skal gøres mere tilgængelige for personer med handicap. Dansk Erhverv er helt enig i målet om øget tilgængelighed, men er bekymret for, at det bliver uforholdsmæssigt dyrt for virksomhederne.  

 

Loven om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester har til formål at gøre det nemmere for personer med handicap og andre funktionsbegrænsninger at deltage i samfundet på lige fod med andre. Tilgængelighedskravene vil gælde udvalgte produkter og tjenester som for eksempel smartphones, e-bøger, selvbetjeningsterminaler, webshops og tjenester vedrørende passagertransport. Loven træder i kraft 28. juni 2022 og de nye krav vil gælde for produkter, der bringes i omsætning, og for tjenester, der leveres fra 28. juni 2025. 

Stort behov vejledninger 
Hvis erhvervslivet reelt skal have mulighed for at forberede sig på de betydelige økonomiske og administrative udfordringer, som direktivet vil medføre, er det helt afgørende, at arbejdet med udarbejdelse af informationsmateriale og vejledninger igangsættes hurtigt. 

Dansk Erhverv har derfor i forbindelse med behandlingen af lovforslaget påpeget behovet for, at myndigheder hurtigt inddrager relevante interessenter for at udarbejde vejledningsmateriale, så erhvervslivet har mulighed for at forberede sig på de nye krav.  

Dansk Erhverv er derfor også meget tilfreds med, at Sikkerhedsstyrelsen, som er den primære myndighed på området, har informeret om, at de berørte brancher og organisationer – nu hvor lovforslaget er blevet vedtaget – løbende vil blive inddraget til dialog om vejledningsindsatsen og implementeringen. 

Dansk Erhverv vil klæde virksomhederne på til tilgængelighedskravene 
Tilgængelighedskravene vil for mange virksomheder betyde store omvæltninger, da det er virksomhederne selv, som bærer ansvaret for, at deres produkter og tjenester efterlever tilgængelighedskravene.  

Dansk Erhverv sætter fokus på vejledningsindsatsen og vil gennem medlemsarrangementer og nyheder hjælpe medlemsvirksomheder med at afklare og kortlægge indholdet af de nye krav, frem mod lovens anvendelse i 2025.  

Dansk Erhverv er løbende i dialog med de relevante myndigheder og tager meget gerne imod inputs til at forbedre vejledningsindsatsen. Vi har i den forbindelse oprettet en virksomhedsnetværk for Dansk Erhverv-medlemmer for at sikre, at vejledningerne bliver så virksomhedsnære som muligt. Det er op til deltagerne, hvorvidt de vil tage aktivt del i arbejdet eller blot ønsker at holde sig opdateret om processen.  Hvis du vil deltage i virksomhedsnetværket eller har kommentarer så skriv til til Sofie Strandby Smidt på soss@danskerhverv.dk.  

Læs mere: 

Kontakt

Digital Handel

Carsten Rose Lundberg

Fagchef for digital handel
Medarbejderprofil
Handel

Tina Buur Johnsen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil