; ;
Gemt

EU: Cooperate Sustainability Due Diligence for iværksættere?

28. marts 2022

Corporate Sustainability Due Diligence er et EU direktiv, der rummer forslag til lovpligtig due diligence på miljø- menneskerettighedsområdet. Men hvem er omfattet, og hvad betyder det for iværksætterne?

Den 23. februar fremsatte EU Kommissionen et forslag til lovpligtig Due Diligence. Lovgivningen skal fremme bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd og sikre, at menneskerettigheder og miljøhensyn forankres i virksomheders drift og ledelse ved at pålægge større virksomheder krav til bl.a. undersøgelser i deres forsyningskæder. SMV'er er undtaget, da de ikke er direkte reguleret i lovforslaget, men de ville evt. kunne blive bedt om at redegøre for forholdene i deres forsyningskæde af en samarbejdspartner, der er omfattet af Due Dilligence direktivet. Her kan du finde en kort FAQ om lovgivningens betydning for iværksættere.

Q: Hvad indeholder Corporate Sustainability Due Diligence direktivet?

A: I Kommissionens forslag til direktivet fremsættes det, at de største virksomheder, der opererer i EU, samt de største internationale virksomheder med forretningsforbindelser til EU, skal forpligtes til at adressere eventuelle negative effekter på klima, miljø og menneskerettigheder i deres værdikæde i en due diligence-proces.

Q: Hvordan påvirker Corporate Sustainability Due Diligence iværksættere?

A: Grundlæggende undtages SMV’er (virksomheder med under 250 ansatte), men påvirkes dog indirekte af lovforslaget. På trods af at Kommissionen i lovforslaget lægger op til, at små og mellemstore virksomheder undtages, så erbekymringen , at SMV’erne ville blive ramt af relativt større administrative byrder, hvis de skulle søsætte de administrative processer, der ligger i direktivet. Dansk Erhverv mener, at det er den rigtige beslutning at undtage SMV’er fra lovgivningen, da det skal være så enkelt som muligt for danske virksomheder at efterleve bæredygtighedskravene fra EU. De små og mellemstore virksomheder vil desuden alligevel blive indirekte påvirket af lovforslaget, da de opererer i værdikæder, som nu skal lave lovpligtig due diligence. Bl.a. vil små- og mellemstore virksomheder fx forvente at skulle afgive information til en samarbejdspartner om sin værdikæde. Dog har Kommissionen til hensigt at opstille guidelines og hjælp til at udfærdige de konkrete krav og klausuler til anvendelse for SMV’er.

Q: Hvad er den videre proces herfra?

A: Kommissionens forslag skal nu behandles i Europa-Parlamentet, hvor det forventes at blive tildelt JURI-udvalget (retsudvalget). Forslaget skal ligeledes behandles i Det Europæiske Råd. Institutionerne skal hver især finde deres mandat frem mod triolog. Tidshorisonten er uvis på nuværende tidspunkt, da det vil afhænge af, hvordan Parlamentet og Rådets interne processer bliver. Det er et forslag, som inden dets lancering har ledt til megen debat, og derfor er det forventeligt, at det vil tage lang tid, før Europa-Parlamentet har forhandlet deres holdning på plads. Der er samtidig divergerende holdninger og nationale hensyn i medlemslandene, og derfor er processen i Rådet også uvis.

Relaterede artikler:

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/september/ny-webguide-om-due-diligence-for-menneskerettigheder/

https://www.danskerhverv.dk/kurser-og-events/2022/maj/corporate-sustainability-due-diligence/

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2022/februar/lange-ventet-scg-forslag-skifter-navn-kommissionen-offentliggor-corporate-sustainability-due-diligence/