;
Gemt

Positivt med model for udskydelse af energiregninger – massiv afklaring venter

Dansk Erhverv tager godt imod regeringens udspil om mulighed for udskydelse af energiregninger, men peger på vigtigheden af, at den kan tilvælges af alle landets virksomheder, så ordningen ikke bliver konkurrenceforvridende.

Nyhed

14. september 2022

Regeringens udspil om mulighed for udskydelse af energiregninger rummer både fordele og ulemper, vurderer Dansk Erhverv. Modellen giver virksomhederne mulighed for at skubbe de høje regninger til bedre tider. Der er dog mange ting i forhold til modellen, som kalder på afklaring.

”Det er rigtigt godt, at regeringen nu handler, og den annoncerede model er overordnet set fornuftig. Der er et stort behov, for mange borgere og virksomheder kæmper lige nu med meget høje energiregninger. Men det er særdeles vigtigt, at den endelige model ikke bliver konkurrenceforvridende, og sætter markedet ud af kraft,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Mangler afklaring
I forhold til det fremlagte udspil er der en række ubesvarede spørgsmål.

”Der mangler for eksempel klar afklaring i forhold til hvilke virksomheder, der kan få adgang til at anvende modellen, og hvornår den kan træde i kraft. Vi anbefaler, at der er massiv fokus på, at modellen ikke skader konkurrencen virksomhederne imellem. Vi skal finde en model, der er enkel at bruge. Situationen er akut for mange, og der må ikke være det mindste unødvendige bureaukrati i forbindelse med at benytte sig af modellen,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

 

Skal virke hurtigt
Brian Mikkelsen understreger, at hastighed har højeste prioritet.

”Vi har haft en god og tæt dialog med myndighederne, og vi tager meget positivt imod, at der nu er en model på bordet. Det er vigtigt, at ordningen er enkel, og at den kommer til at virke hurtigt. Skulle det trække ud med en model for udskydelse af energiregningerne, så mener Dansk Erhverv, at ordningen bør suppleres med mulighed for at udskyde betalingen af moms, skatter eller afgifter, som vi så virke under corona-krisen. Det er et fornuftigt supplement indtil en model for indefrysning, hvor virksomhederne kan sprede de højere regninger ud over flere år, er på plads. Vi ser frem til at fortsætte dialogen med politikere og myndigheder om den rette model, så den også virker i praksis. Det afgørende er, at den er enkel og virker hurtigt,” siger Brian Mikkelsen, der samtidig understreger, at det er vigtigt, at borgere og virksomheder har massivt fokus på at reducere deres energiforbrug, så de ikke skubber en stor regning foran sig.

Fremryk grønne investeringer
Dansk Erhverv opfordrer desuden til, at virksomhederne får mulighed for at investere sig hurtigere til grønne løsninger.

”Vi foreslår, at man fremrykker allerede besluttede tiltag til at fremme energieffektiviseringer i virksomhederne, og samtidig gør processen langt mere enkel. Vores medlemmer foretrækker en simpel fradragsordning for grønne investeringer, men indtil da er det vigtigt, at der kommer en afbureaukratisering af den nuværende støttepulje,” siger Brian Mikkelsen.

Lav serviceeftersyn for private leverandører
Flere private leverandører oplever også et stor pres i øjeblikket. På velfærdsområdet har mange virksomheder indgået længerevarende aftaler med det offentlige i en tid, hvor priserne var stabile.

”Det er et problem nu. For ingen har jo kunne forudse den inflation, vi oplever i dag. Det betyder, at de private leverandører alene bærer de øgede omkostninger, mens det offentlige betaler en pris, der ikke tager højde for den nye verdenssituation. Derfor er det kun ret og rimeligt, at der gennemføres et serviceeftersyn af alle offentlige kontrakter og aftaler med private og selvejende virksomheder, så man i fællesskab bærer de øgede omkostninger. Vi må ikke glemme, at hvis der var kommunen selv, der udførte opgaven, så ville kommunen jo afholde udgifterne, da det jo ikke er en mulighed ikke at levere service til borgerne,” siger Brian Mikkelsen.