; ;
Gemt

Tre gode råd om hjemmearbejde: Sådan får I det til at fungere i virksomheden

15. marts 2023

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at en tredjedel af de danske medarbejdere ofte skifter kontorstolen ud med hjemmekontoret. Chefkonsulent i Dansk Erhverv Pernille Taarup giver tre gode råd til at få det bedste ud af det.  

Tager man forbi virksomheden DXC Technology i Valby vil man ret hurtigt opdage, at det er let at finde en siddeplads. Virksomheden, der driver nogle af samfundets mest kritiske it-systemer for det offentlige, er en virtual first-virksomhed og tilbyder sine omkring 700 danske medarbejdere, at de kan arbejde hjemmefra. Et tilbud, som cirka to tredjedele af medarbejderne gør brug af størstedelen af tiden. 

Det er de langt fra alene om.  

Nye tal fra Danmarks statistik viser, at de danske medarbejdere i langt højere grad arbejder hjemmefra nu sammenlignet med tiden før coronakrisen.  

I 2022 havde 34 procent af de beskæftigede hjemmearbejde. I 2019 gjaldt det 29 procent 

Masser af fleksibilitet, mindre samvær  

Stigningen kan forklares ved, at hjemmearbejde kan give fordele for både medarbejdere og virksomheder. Eksempelvis via større fleksibilitet, bedre work/life balance, bedre mulighed for fokus og fordybelse og bedre mulighed for at tiltrække talenter fra en lang større pulje, da geografi ikke længere er en hindring. 

Er der så slet ingen udfordringer ved, at medarbejderne skifter kontoret ud med hjemmekontoret? 

Jo, en undersøgelse foretaget af Dansk Erhverv i 2022 viser, at både medarbejdere og virksomhederne er enige om, at den største udfordring ved det øgede hjemmearbejde er det manglende samvær med kollegaerne. En anden stor udfordring er, at medarbejderne oplever, at de mister spontan vidensdeling og sparring. 

Det er dog udfordringer, der kan løses, forklarer Pernille Taarup, som er chefkonsulent i Dansk Erhverv. Hun har tre gode råd til virksomheder, der ønsker at tilbyde medarbejderne hjemmearbejde:  

  1. Gentænk arbejdsgange og kommuniker tydeligt:

Det er ikke nok, at man som virksomhed beslutter, om medarbejderne kan arbejde hjemmefra og om det skal være muligt en eller to dage om ugen. Som virksomhed er man nødt til at forholde sig strategisk til, hvordan det ser ud i forhold til forretningen, de konkrete opgaver, kunder og medarbejdere. Det kræver, at ledelsen gentænker den måde, man arbejder på. For der er ikke én løsning,der passer alle. Det kræver også, at man ledelsesmæssigt sætter de organisatoriske hjørneflag og er tydelig i sin kommunikation om det.   

  1. Gør kontoret til et samlingspunkt:

En arbejdsplads, hvor der er mulighed for hjemmearbejde, skal kunne noget andet, end den fysiske arbejdsplads kunne tidligere. Den skal være både det sociale og faglige samlingspunkt, og der skal være rum til kreativitet, innovation og fordybelse. Og så skal teknologien understøtte det hybride. Det kan betyde, at storrumskontoret skal nytænkes, at der måske skal oprettes stillezoner og at mødelokaler indrettes, så de er udstyret med moderne teknologi og så videre. Samspillet mellem den fysiske arbejdsplads og hjemmearbejdspladsen skal gentænkes for at fungere optimalt.Det kan for eksempel være en god ide, at ledelsen opfordrer til, at både medarbejdere og ledere bruger noget tid på at være sociale, når de er er på arbejde. At medarbejderne finder dage, hvor de kan spise sammen i kantinen. Og at lederen sørger for, at der er nogle fælles arbejdsopgaver eller møder, når medarbejderne fysisk er på jobbet.  

  1. Evaluér og justér 

Tag udgangspunkt i de rammer, I har og test, observer og juster, så I kan skabe de rammer, der giver mening for både medarbejdere og virksomhed. 

Fakta: Virksomhederne holder fast i hjemmearbejde 

Inden corona var det 8 procent af arbejdstimerne, der i gennemsnit blev udført et andet sted fra end den fysiske arbejdsplads. Under corona steg tallet markant til 35 procent, da mange medarbejdere fik forbud mod at møde fysisk ind på deres arbejdsplads. 

Efter corona holder mange af Dansk Erhvervs medlemmer stadig fast i at kunne tilbyde deres medarbejdere at arbejde hjemme. En undersøgelse fra august 2022 viser, at 16 procent. af de præsterede arbejdstimer i gennemsnit udføres fra en hjemmearbejdsplads. I nogle brancher er tallet markant højere, fx it-tele-branchen og rådgivningsbranchen, hvor det er hhv. 43 og 24 procent. af timerne, der i gennemsnit arbejdes hjemme.  

Fakta: Hvem hjemmearbejder meget? 

Det er især blandt de 35-44-årige samt de 45-54-årige, at der er meget hjemmearbejde. I de to aldersgrupper havde 41 procent af de beskæftigede hjemmearbejde i 2022.  

De ældre 55-64-årige og de yngre 25-34-årige var mindre tilbøjelige til hjemmearbejde, da 34 procent havde hjemmearbejde.  

Helt i bunden finder vi de 15-24-årige, hvor blot 9 procent havde hjemmearbejde i 2022. En væsentlig del af forklaringen er nok, at de 15-24-årige i høj grad arbejder i detailhandel og restauranter, hvor hjemmearbejde ikke i et lige så stort omfang er muligt.  

Det er bredt funderet på tværs af alder, at hjemmearbejde er blevet mere udbredt siden 2019.   

Andel beskæftigede med hjemmearbejde inden for de sidste fire uger, 2019 og 2022 

 Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik 

Hjemmearbejde fordelt på køn 
Før corona (altså i 2019) var det i højere grad mænd, der havde hjemmearbejde. I 2019 havde 30 procent af mændene hjemmearbejde, mens 27 procent af kvinderne havde hjemmearbejde.   

I dag er hjemmearbejde lige udbredt blandt mænd og kvinder. Det er altså blandt kvinder, at der har været den største stigning sammenlignet med før corona.   

Andel beskæftigede med hjemmearbejde inden for de sidste fire uger, 2019 og 2022 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik  

 

 

Kontakt

HR & Ledelse

Pernille Taarup

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Kommunikation & Presse

Søren Willemoes Poulsen

Kommunikationskonsulent