; ;
Gemt

Værdifuld viden om det indre marked: Deltag i undersøgelse for SMV’er

25. oktober 2023

I Dansk Erhverv er vi optagede af, hvordan danske virksomheder får de bedst mulige betingelser for vækst og udvikling – også i EU og resten af verden. Derfor opfordrer vi SMV’er til at deltage i en ny undersøgelse om de barrierer, de står overfor på det indre marked. 

I en situation med geopolitiske spændinger, pres på globale forsyningskæder og en globalisering i bakgear udgør EU’s indre marked en platform for at styrke danske små- og mellemstore virksomheders (SMV’ers) vækst og internationale konkurrenceevne. 

Det indre marked er et af de største aktiver ved EU-samarbejdet, men der er fortsat et potentiale for at harmonisere og simplificere EU-reguleringen. 

Derfor opfordrer vi i Dansk Erhverv til at deltage i en undersøgelse om de barrierer, som danske SMV'er står over for på det indre marked.  

Formålet med undersøgelsen er at indsamle praktiske erfaringer og foreslå konkrete løsninger for at gøre det indre marked til en endnu bedre platform for danske SMV’ers vækst. 

Din deltagelse er meget værdifuld. Sammen kan vi fremme mere gunstige vækst vilkår danske SMV'er på det europæiske indre marked. 

Dine svar vil være fortrolige og vil hjælpe os med at identificere specifikke handlinger for den kommende EU-Kommission. Implement Consulting Group, vil behandle dataen. 

Du kan deltage i undersøgelsen her

 

Kontakt

EU og International

Lasse Hamilton Heidemann

EU- og International Chef
Medarbejderprofil