; ;
Gemt

Nyt lovforslag: Er din virksomhed klar til de nye bæredygtighedskrav?

16. februar 2024

Nyt lovforslag implementerer direktivet om bæredygtighedsrapportering (CSRD) i dansk lovgivning, og danske virksomheder bliver mødt med nye og omfattende krav. Lovforslaget indeholder bl.a. en ændring af årsregnskabsloven og revisorloven.

Vi har i lang tid snakket om CSRD (Corporate Social Responsibility Directive) og ESRS-standarderne (European Sustainability Reporting Standards), men hvilken betydning får de for danske virksomheder og dansk lovgivning?

Erhvervsministeren fremsatte den 7. februar 2024 forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven m.fl., der implementerer CSRD i dansk lovgivning.

For din virksomhed kan det betyde, at I kan opleve udvidede og standardiserede krav til bæredygtighedsrapportering sammenlignet med dem, der findes i dag. Det bliver bl.a. også et krav, at bæredygtighedsrapporten skal bestå af en revisorerklæring og indberettes digitalt.

Formålet med lovændringen er at opnå ensartethed og at forbedre virksomheders bæredygtighedsrapportering som følge af det europæiske bæredygtighedsdirektiv. Det skal være med til at sikre, at investeringer strømmer mod reelt bæredygtige virksomheder gennem troværdige data og samtidig gør op med greenwashing.

Lovforslaget medfører også en ændring af størrelsesgrænser for regnskabsklasserne som følge af inflationen i de seneste år. Det kan få betydning for, hvornår I bliver omfattet af de nye regler om bæredygtighedsrapportering. Generelt vil ændringen betyde, at færre virksomheder bliver omfattet af de krav til bæredygtighedsrapportering.

 

Gældende grænser i årsregnskabsloven

Lovforslag om nye grænser

Regnskabsklasse C (Stor)

 

 

Balancesum

156 mio. kr.

195 mio. kr.

Nettoomsætning

313 mio. kr.

391 mio. kr.

Antal heltidsbeskæftigede

250 ansatte

250 ansatte (uændret)

Regnskabsklasse B

 

 

Balancesum

44 mio. kr.

55 mio. kr.

Nettoomsætning

89 mio. kr.

111 mio. kr.

Antal heltidsbeskæftigede

50 ansatte

50 ansatte (uændret)


Læs mere om de nye størrelsesgrænser.

Hvad betyder det for din virksomhed?

Lovændringen vil allerede have virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2024 for børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D med mere end 500 heltidsbeskæftigede.

Selvom den nye lovgivning i første omgang er målrettet større virksomheder, vil kravene falde gennem leverandørkæderne og samarbejdspartnere, hvorfor også SMV’erne kan blive mødt af nye krav til at levere bæredygtighedsdata. Få overblik over, hvornår din virksomhed bliver direkte omfattet at de nye krav til bæredygtighedsrapportering.

Lovforslaget forventes at være vedtaget, inden Folketinget går på sommerferie, og det kommer til direkte eller indirekte at påvirke de fleste danske virksomheder.

Læs også forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og forskellige andre love.

Lov om ændring af årsregnskabsloven m.fl. (implementering af CSRD)

pdf

Download

Lov om ændring af bla. årsregnskabsloven (implementering af CSRD)

pdf

Download

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Ellen Marie Friis Johansen

CSR-chef
Medarbejderprofil
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Victoria Falck Ewertsen

Studentermedhjælper