; ;
Gemt

Dansk Erhverv: Udfasning af gas skal ske sideløbende med en modernisering af fjernvarmesektoren

14. marts 2024

I dag lander anbefalinger fra Den Nationale Energikrisestab (NEKST) om, hvordan gas kan udfases fra de danske boliger.  Dansk Erhverv bakker op om, at gassen skal ud af varmeforsyningen og påpeger, at det bør ske sideløbende med en modernisering og effektivisering af fjernvarmesektoren. 

NEKST-arbejdsgruppen Farvel til gas i danske hjem har i dag offentliggjort sine anbefalinger. Arbejdsgruppen lancerer en række konkrete forslag til, hvordan gassen kan udfases som varmekilde i de danske hjem. Ambitionen møder opbakning i Dansk Erhverv.  

”Der er gode elementer i arbejdsgruppens anbefalinger. I Dansk Erhverv er vi helt enige i, at der skal være større klarhed om, hvornår og hvordan borgere kan forvente at blive afkoblet fra gasnettet. Det indebærer bl.a., at der skal være klar besked om, hvor fjernvarmen bliver udrullet. Og det indebærer også, at de nuværende puljer til opsætning af varmepumper bør justeres. I Dansk Erhverv har vi længe ment, at det nuværende pulje-setup er alt for tungt og bør erstattes af et elektrificeringsfradrag, hvor der ikke er uhensigtsmæssige ”stop-and-go-effekter,” siger Ulrich Bang, underdirektør for klima, energi og miljø i Dansk Erhverv, og forsætter: 

”I forhold til klarhed om fremtidens gasforsyning, så ærgrer det os, at arbejdsgruppen ikke kommer med et svar på, hvordan der skabes klarhed over borgernes og virksomhedernes muligheder for gasforbrug og konvertering i de kommende år. Det ville have været helt oplagt, da erhvervslivet jo står for en stor del af forbruget af gas, og det også har behov for at vide, hvordan fremtidens gasnet ser ud.” 

Arbejdsgruppen peger også på, at der skal sikres en bedre udnyttelse af overskudsvarme, og at data skal understøtte en hensigtsmæssig omstilling af varmeforsyningen. 

”I Dansk Erhverv er vi meget enige i, at der skal skabes bedre rammer for udnyttelse af overskudsvarme. I stedet for at fyre for gråspurvene, burde vi bruge overskudsvarmen i de danske hjem og virksomheder. Alt andet er tudetosset. Vi deler også synet om, at forsyningsdata i højere grad skal anvendes, hvis vi skal sikre en omkostningseffektiv omstilling. Derfor skal myndighederne sætte turbo på at frisætte forsyningsdata,” siger Ulrich Bang. 

Behov for øget fokus på modernisering af fjernvarmesektoren 
Arbejdsgruppen anbefaler, at der skal være øget fokus på god selskabsledelse i fjernvarmesektoren. Det møder opbakning i Dansk Erhverv, som dog savner fokus på flere konkrete tiltag til at fremme en moderne og effektiv fjernvarmesektor.  

”Det er godt, at arbejdsgruppen sætter fokus på behovet på god ledelse i fjernvarmeværkerne. Sager om spekulation og dårligt drevne værker viser, at det koster forbrugerne dyrt, når kompetencerne i fjernvarmebestyrelserne ikke er på plads. Men arbejdsgruppen burde samtidig have set på, hvordan branchen kan moderniseres og effektiveres. I Dansk Erhverv er vi generelt optaget af at fremme en veldrevet og effektiv fjernvarmesektor. Derfor foreslår vi, at sektoren konkurrenceudsættes. For os handler det om at sætte fjernvarmen fri, så den kan udvikle sig til noget endnu bedre end det, vi har i dag. Tidligere analyser har vist, at forbrugerne kan have en milliardbesparelse i vente ved en mere effektiv drevet fjernvarmesektor,” siger Ulrich Bang. 

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Underdirektør
Medarbejderprofil