; ;

Selvadministration

Her kan du læse om hvordan selvadministrerende virksomheder administrerer egen kompetencefond.

Guide

Selvadministrerende kompetencefonde

Butiksoverenskomsten og Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service muliggør, at virksomheder med 80 medarbejdere omfattet af samme overenskomst kan søge om at oprette og administrere sin egen kompetencefond. Kontakt Dansk Erhverv for at høre mere.

Virksomheden skal indgive en ansøgning om at blive selvadministrerende til kompetencefonde.dk, som administreres af DA. Godkendes ansøgningen, skal virksomheden herefter:

  • Nedsætte et paritetisk sammensat uddannelsesudvalg
  • Udarbejde og underskrive en forretningsplan

Virksomheden fortsætter med at indberette det antal medarbejdere, der er ansat under overenskomsten, til kompetencefonde.dk (DA halvårligt), men hensætter kompetencefondsmidlerne på en uddannelseskonto i virksomheden.

Virksomheden bliver hver januar måned bedt om at indgive en kort redegørelse til Dansk Erhverv om, hvad midlerne i det forgangne år er anvendt til, og om alle midlerne har fundet anvendelse.

Sammensætning af uddannelsesudvalg
Alle medarbejdere, der vælges til uddannelsesudvalget, skal opfylde samme betingelser som for at kunne vælges som tillidsrepræsentant inden for overenskomstområdet.

I de tilfælde, hvor medarbejderne på et overenskomstområde har valgt en eller flere tillidsrepræsentanter, vælger disse selv, hvem iblandt dem der skal være overenskomstområdets repræsentanter.

Forretningsplan
Udvalget beslutter retningslinjer for mødefrekvens i udvalget samt aftaler en ”positivliste” over, hvilke kurser medarbejderne kan søge tilskud til.

Administration af konto i virksomheden
Det er vigtigt at adskille kompetencefondsmidlerne fra andre konti, virksomheden måtte have. Administrerer virksomheden eksempelvis to kompetencefonde fra to forskellige overenskomster, skal disse midler også kunne adskilles, og der skal dokumenteres særskilt, hvad midlerne i de forskellige fonde er anvendt til.

Årlig dokumentation for midlernes anvendelse
Hver januar bliver virksomheden bedt om at udarbejde en rapport over midlernes anvendelse det forgangne år og fremsende rapporten til Dansk Erhverv.

Opsparing af midler i selvadministrerende kompetencefonde
Det er muligt at opspare et beløb svarende til max 1 års bidrag, hvis det er efter aftale med uddannelsesudvalget. Der kan eventuelt fremsættes en plan for midlernes fremtidige anvendelse.

Årligt ERFA-møde for administratorer
Dansk Erhverv faciliterer årligt (i oktober måned) et ERFA-møde for de administratorer, der administrerer en kompetencefond i deres virksomhed. På disse møder er der rig mulighed for erfaringsudveksling virksomhederne imellem.

Herudover er der indlæg fra Dansk Erhverv om eventuelle ændringer i procedurer og/eller beføjelser, der har betydning for selvadministration.

Læs mere om selvadministrerende kompetencefonde.

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Trine Mølhart Mønster

Uddannelseskonsulent

Andre relaterede guides i temaet