; ;

Få styr på dokumenterne til eksport

Denne guide omhandler salg af varer i lande uden for EU. Læs om dokumenter, formaliteter og procedurer i forbindelse med eksport.

Guide

Eksport til markeder uden for EU

For handel med lande uden for EU skal der gennemføres en toldbehandling, og du skal have styr på en række eksportdokumenter for, at dine varer lovligt kan udføres fra EU.

Det gælder også, selv om du måtte mene, at du toldfrit kan eksportere dit produkt til et givent udenlandsk marked. I det følgende skitseres de enkelte trin, som en dansk eksportør skal igennem for at kunne udføre en vare lovligt fra EU. Denne guide omfatter ikke alle produktspecifikke undtagelser eller særregler for bestemte varekategorier, men sigter på at give et samlet overblik over de grundlæggende vilkår, du som dansk eksportør skal kende. For udtømmende vejledning vedrørende et specifikt produkt må du kontakte SKAT, Erhvervsstyrelsen eller andre relevante myndigheder.

Kontakt

EU og International

Michael Bremerskov Jensen

Fagchef for international handel
Medarbejderprofil

Andre relaterede guides i temaet