Toldregler for eksportører

Eksporterer du til udlandet, er det en god idé, at du kender toldreglerne og muligheden for at få nedsat tolden. Læs om reglerne her.

Guide

Få styr på toldreglerne

Selv om det formelt altid er importøren, der betaler told, spiller told også en vigtig rolle for eksportører.

Slutprisen på en vare eller en service på et eksportmarked afhænger typisk af en prisforhandling mellem løber og sælger. Dermed kan toldomkostningen reelt blive læsset helt eller delvis over på eksportøren, selv om det er importøren, der betaler toldregningen til de lokale myndigheder.

Kan du få nedsat tolden?

Som eksportør skal du være opmærksom på muligheden for at få sænket dine toldomkostninger. Danske eksportører kan opnå præferencetold i de 64 lande rundt om i verden, som EU har bilaterale eller regionale handelsaftaler med.

Med præferencetold kan en vare kan sælges toldfrit eller til en reduceret toldsats på et bestemt eksportmarked. Det afgørende for, om du som dansk eksportør kan opnå præferencetold, er din vares oprindelse – altså hvor den er produceret.

Sådan afgør du varens oprindelse

Er varen fuldt ud produceret i Danmark eller et andet EU-land, har varen EU-oprindelse.

Har en vare været igennem produktionsled i flere lande – eksempelvis et jakkesæt, der er syet i Rumænien, anvender stof fra Kina, er designet i USA og eksporteres af et dansk firma fra Danmark til Sydkorea – kan det være svært at fastslå oprindelsen. Om jakkesættet har EU-oprindelse, afhænger af de produktspecifikke oprindelsesregler, der fremgår af de enkelte frihandelsaftaler – i dette tilfælde mellem Sydkorea og Danmark.

Det er altså vigtigt at have styr på sine supply chains og på, hvor stor en andel af varens produktionsværdi udenlandske leverandører tegner sig for.

Eksport til lande uden frihandelsaftale

For eksport til lande, som EU ikke har en frihandelsaftale med, gælder de toldsatser, som er fastsat af verdenshandelsorganisationen WTO (såkaldte MFN-satser).

Toldsatserne varierer kraftigt mellem forskellige lande og forskellige produktkategorier. Få overblikket i WTO’s årlige publikation ”World Tariff Profiles”.

Sådan søger du om præferencetold

1) Tjek, om EU har en frihandelsaftale med det land, du eksporterer til, på EU-Kommissionens hjemmeside.

2) Er der en frihandelsaftale mellem EU og det pågældende land, er næste skridt at finde ud af, hvor meget præferencetold du kan opnå. Det afhænger af varekategorien. Find den 6-cifrede HS-varekode for dit produkt og tast koden ind i EU-Kommissionens database for markedsadgang i lande uden for EU. Her kan du også se, om din vare opfylder de oprindelsesregler, som gælder i den konkrete frihandelsaftale.

3) Når du sender din vare af sted, skal du forsyne den med en præferencegivende oprindelseserklæring. Blanketterne til oprindelseserklæring kan købes hos boghandlere eller trykkerier og findes i flere forskellige versioner, afhængigt af, hvilket eksportmarked det drejer sig om.

Der findes følgende typer præferencegivende oprindelseserklæringer:

  • Varecertifikat EUR.1 (de fleste tredjelande, med hvem EU har indgået frihandelsaftaler)
  • Fakturaerklæring (Sydkorea)
  • Varecertifikat EUR.2 (til visse lande – se SKAT’s hjemmeside)
  • Varecertifikat EUR-MED (Middelhavslande)
  • Oprindelsescertifikat Form A (GSP-certifikat)
  • Varecertifikat A.TR (Tyrkiet)
  • Leverandørerklæring (afgives typisk af underleverandører til komponenter til EU-virksomheder som støtte til en ansøgning om EUR.1)

Læs mere om oprindelseserklæring og præferencetold hos SKAT

Kontakt

Har du spørgsmål om told og eksport?

EU og International

Michael Bremerskov Jensen

Fagchef for international handel
Medarbejderprofil

Andre relaterede guides i temaet