; ;

Ændring og fornyelse af provisions- og bonusordninger

Her kan du læse mere om mulighederne for at ændre og forny provisions- og bonusaftaler.

Guide

Ændring af provisionsordninger

Hvis du vil ændre din medarbejders provisionsordning, og ændringen vil få væsentlig betydning for medarbejderens mulighed for at optjene provision, vil ændringen skulle varsles.

Varslet udgør medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel.

Et varsel er juridisk set en opsigelse med tilbud om ansættelse på nye vilkår. Ændringen skal derfor kunne begrundes sagligt i enten medarbejderens eller virksomhedens forhold.

Om en ændring er væsentlig eller ej afhænger af, hvordan den eksisterende provisionsaftale er formuleret, og i hvilken grad de nye vilkår forringer medarbejderens indtjeningsmuligheder. Kontakt Dansk Erhverv for en konkret vurdering heraf.

Ændring og fornyelse af bonusordninger

En ændring af en bonusaftale, der medfører en lønnedgang for medarbejderen, skal varsles over for medarbejderen.

Varslet udgør medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel.

Et varsel er juridisk set en opsigelse med tilbud om ansættelse på nye vilkår. Ændringen skal derfor kunne begrundes sagligt i enten medarbejderens eller virksomhedens forhold.

Om en ændring er væsentlig eller ej afhænger af, hvordan den eksisterende bonusaftale er formuleret, og i hvilken grad de nye vilkår forringer medarbejderens indtjeningsmuligheder. Kontakt Dansk Erhverv for en vurdering heraf.

Afskaffelse af en bonusordning skal som udgangspunkt varsles over for medarbejderen. Det samme gælder, hvis en eksisterende bonusordning ændres radikalt.

Fornyelse af årsbonus
Nogle bonusordninger indeholder en bestemmelse om, at der hvert år fastsættes nye bonusmål. Nye bonusmål skal som udgangspunkt ikke varsles over for medarbejderen, medmindre de nye mål afviger væsentlig fra de forudgående mål.

Tidsbegrænsede bonusaftaler
Du kan lovligt indgå tidsbegrænsede bonusaftaler. Hvis en tidsbegrænset bonusaftale forlænges flere gange, vil medarbejderen efter en periode have en berettiget forventning om, at bonusaftalen forlænges igen. I dette tilfælde vil bonusaftalen skulle varsles til bortfald med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Det er et krav, at bonusaftalens ophør kan begrundes sagligt i enten medarbejderens eller virksomhedens forhold.

Værktøjer

Andre relaterede guides i temaet