; ;

Provision og bonus ved fratrædelse

Hvordan skal du forholde dig, når din provisionslønnede medarbejder fratræder sin stilling, og hvad sker der med medarbejderens ret til bonus?

Guide

Provision ved fratrædelse

Din medarbejder har ret til at få afregnet provision til forfaldstid. Det gælder også, selvom medarbejderen har fratrådt sin stilling på det tidspunkt, hvor provisionen skal udbetales.

Medmindre andet er aftalt, har din medarbejder ret til provision af det provisionsgivende arbejde, som medarbejderen har udført.

Fritstilling
Provisionslønnede funktionærer har ret til den provision, som de ville have fået, hvis de havde været på arbejde.

Provision opgøres på baggrund af et skøn over størrelsen af det provisionsgivende arbejde, som medarbejderen har været forhindret i at gennemføre. Hvis det ikke er muligt at foretage et skøn, kan du se på medarbejderens tidligere optjente provision.

I tillæg hertil vil medarbejderen have ret til provision af løbende ordrer.

Bonus ved fratrædelse

Din medarbejder har ret til at få afregnet bonus til forfaldstid, såfremt betingelserne for at opnå bonus er opfyldt.

Fratræder en funktionær i en løbende bonusperiode, vil medarbejderen have ret til en forholdsmæssig bonus i forhold til den samlede bonusperiode. En aftale om, at medarbejderen kun får bonus, hvis pågældende er ansat ved bonusårets afslutning, er ugyldig.

Eksempel
En medarbejder er omfattet af en bonusaftale, som følger kalenderåret. Medarbejderen opsiger sin stilling den 30. september og fratræder ved udgangen af oktober måned. Medarbejderen har ret til 10/12 årsbonus.

Fratræder en ikke-funktionær i en løbende bonusperiode, vil medarbejderens ret til bonus afhænge af den konkrete bonusaftale.

Værktøjer

Andre relaterede guides i temaet