; ;

Provision og bonus i perioder med fravær

Hvordan skal du som arbejdsgiver forholde dig, når din provisionslønnede medarbejder er fraværende fra arbejdet, fx pga. sygdom, barsel eller ferie, og hvad sker der med den bonusaftale, som samme medarbejder er omfattet af?

Guide

Provision i perioder med fravær pga. sygdom, graviditet og barsel

Funktionæransatte medarbejdere, der er omfattet af en provisionsordning, har under fravær pga. sygdom, graviditet og barsel ret til den provision, som de ville have fået, hvis de havde været på arbejde.

Størrelsen på denne provision skal opgøres på baggrund af et skøn over størrelsen af det provisionsgivende arbejde, som medarbejderen har været forhindret i at gennemføre. Hvis det ikke er muligt at foretage et skøn, kan du se på medarbejderens tidligere optjente provision.

Medarbejderen har kun ret til provision under fraværet i de perioder, hvor medarbejderen har ret til løn.

Ikke-funktionærers ret til provision under fravær pga. sygdom, graviditet og barsel afhænger af den konkrete provisionsaftale, og af hvorvidt medarbejderen er omfattet af en kollektiv overenskomst.

Bonus i perioder med fravær pga. sygdom, graviditet og barsel

Funktionærer optjener ret til bonus under sygdom. Det skyldes, at bonus anses som en del af lønnen, og at funktionærer har ret til sædvanlig fuld løn under sygdom.

Ikke-funktionærer har ikke ret til løn under sygdom, medmindre de er omfattet af en kollektiv overenskomst eller en individuel aftale, der giver ret til løn. Retten til bonus under sygdom for en ikke-funktionær, som ikke har ret til løn under sygdom, afhænger af den konkrete bonusordning.

I perioder med fravær pga. graviditet og barsel optjener din medarbejder bonus for de perioder, hvor medarbejderen har ret til løn fra din side.

Det betyder, at hvis medarbejderen har ret til løn under fraværet, optjener medarbejderen tilsvarende bonus for perioden.

Funktionærer har ret til halv løn under graviditet og barsel fra 4 uger før forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødslen, og optjener derfor halv bonus i perioden. Hvis funktionærens ret til betaling under graviditet og barsel er udvidet, fx i en kollektiv overenskomst eller ved en individuel aftale, så medarbejderen får fuld løn i perioden eller til en længere periode, optjener medarbejderen (fuld) bonus i hele perioden.

Ikke-funktionærer har kun ret til løn under graviditet og barsel, hvis de er omfattet af en kollektiv overenskomst eller en individuel aftale, som giver ret til løn. Kun i de situationer optjener medarbejderen ret til bonus. Dette ophører herefter samtidig med lønforpligtelsen.

Provision og bonus under ferie

Provision
En provisionslønnet medarbejder, der holder ferie med løn, har ret til en kompensation under ferien, hvis medarbejderen mister provision som følge af, at der afvikles ferie. Det kan være tilfældet, hvis:

  • Provisionen udgør en ikke ubetydelig del af den samlede indtægt
  • Medarbejderen ikke har ret til provision af indirekte ordrer
  • Medarbejderen ikke kan planlægge arbejdet på en sådan måde, at ferien ikke påvirker størrelsen af den samlede indtægt.

Kompensationen svarer til feriegodtgørelse af provision i det forudgående ferieår.

Bonus
Medarbejderen har som udgangspunkt ikke ret til en kompensation under ferien. Det skyldes, at en bonusordning typisk er knyttet til virksomhedens overordnede kriterier, som ikke umiddelbart påvirkes af, at medarbejderen holder ferie.

Værktøjer

Andre relaterede guides i temaet