; ;

Bortvisning

Ved en bortvisning afsluttes ansættelsesforholdet uden varsel. Det er en betingelse for at bortvise, at medarbejderen groft har misligholdt ansættelsesforholdet, og at du som arbejdsgiver reagerer hurtigt overfor medarbejderen.

Guide

Andre relaterede guides i temaet