Opsigelsen

Før du som arbejdsgiver skal opsige en medarbejder, er der en række formelle regler, som er vigtige at forholde sig til. Samtidig gælder der særlige regler for, hvornår en virksomhed sagligt kan opsige en medarbejder.

Guide

Skriftlige opsigelser

Det er ikke et krav, at en opsigelse er skriftlig. Af bevismæssige årsager anbefaler Dansk Erhverv dog, at opsigelser bekræftes skriftligt.

Funktionærer har krav på en skriftlig begrundelse for opsigelsen, hvis de beder om det.

Ikke-funktionærer omfattet af en overenskomst på DA/LO-området, har krav på en begrundelse, hvis de beder om det, og hvis de på opsigelsestidspunktet har mindst 9 måneders anciennitet.

Opsigelsesvarsler

Du kan som arbejdsgiver opsige en medarbejder med det opsigelsesvarsel, der gælder mellem jer. Opsigelsesvarslets længde afhænger blandt andet af, om medarbejderen er funktionær, om medarbejderen er omfattet af en overenskomst, og hvad der i øvrigt er aftalt mellem jer.

Hvis medarbejderen er omfattet af en overenskomst, vil det som udgangspunkt være opsigelsesvarslerne i overenskomsten, der gælder.

 

Overenskomst

Ikke overenskomst

Ikke funktionær

Se overenskomsten

Se ansættelseskontrakten

Funktionær

Se overenskomsten /

Se funktionærloven

Se funktionærloven

 
Funktionærlovens opsigelsesvarsler

Varsel på

Opsigelse afgives inden udløbet af

14 dage

2 ½ måned – (hvis prøvetid er aftalt)

1 måned

5 måneder

3 måneder

2 år og 9 måneder

4 måneder

5 år og 8 måneder

5 måneder

8 år og 7 måneder

6 måneder

Herefter


En opsigelse efter funktionærloven skal altid ske til udgangen af en måned, medmindre opsigelsen skal ske i en aftalt prøveperiode.

Prøvetid for funktionærer

 

Hvis der er aftalt prøvetid i ansættelseskontrakten, kan du opsige medarbejderen med et varsel på mindst 14 dage til fratrædelse på enhver dag indenfor ansættelsesforholdets første 3 måneder.

 

En opsigelse i prøveperioden skal ske senest ved 2½ måneds ansættelse. Det skyldes, at opsigelsesvarslet på 14 dage skal kunne ”rummes” i prøveperioden på 3 måneder. Overskrides denne frist, har medarbejderen ret til et opsigelsesvarsel på mindst 1 måned til udgangen af en måned.

 

Medarbejderen kan opsige ansættelsesforholdet med 1 dags varsel, medmindre der er aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage (kalenderdage).

Andre relaterede guides i temaet