; ;

Momskarruseller - sådan undgår du fælderne!

Organiseret momssvindel foregår inden for flere vare- og ydelsesgrupper på tværs af landegrænser og myndigheder. Selvom en momskarrusel primært handler om at snyde staten for moms, kan virksomheder uforvarende blive deltager i en momskarrusel. Nu sætter SKAT fokus på at fortælle danske virksomheder, hvordan de lærer at spotte en momskarrusel. SKAT har udarbejdet denne guide om de typiske kendetegn ved momskarruseller, og hvad du som virksomhed kan gøre for at undgå at blive en del af en.

Guide

Hvad er en momskarrusel?

En momskarrusel er kendetegnet ved, at der handles varer eller ydelser henover landegrænser. Typisk forhandles varerne via en stråmand, der ikke angiver eller afregner moms, når varerne sælges videre. Derefter handles varerne gennem en eller flere mellemmænd, inden de sendes ud af Danmark igen og fortsætter karrusellen.

Disse mellemmænd kan være helt reelle danske virksomheder. Det betyder, at danske virksomheder let kan ende i en fælde der både kan give økonomisk tab fx i form af mistet momsfradrag, ukurante varer, et dårligt ry eller en unfair konkurrence i branchen. I nogle tilfælde kan et helt marked blive undermineret, inden svindlen opdages og før SKAT kommer i berøring med virksomhederne.

Hvordan spotter du en momskarrusel?

Det kan være vanskeligt at spotte en momskarrusel, da stråmændene opererer via forskellige selskaber på tværs af landegrænser. SKAT har udviklet et materiale, der giver nogle gode råd til at opdage svindlen i tide. Fx bør man tjekke varerne, hvis prisen er usædvanlig (lav) i forhold til markedsprisen, hvis handel og afregning foregår meget hurtigt eller hvis en køber henvender sig og ønsker præcis samme vare, som du lige er blevet tilbudt fra en sælger.

Du kan også tjekke om din leverandør er ny på markedet, ikke reelt er etableret i Danmark, stiller usædvanlige handelsbetingelser i forhold til branchen eller har en atypisk sammensætning af varer, fx kød og sko.

Hvad kan du gøre?

På www.skat.dk/momskarrusel - kan du læse mere om, hvordan du spotter en momskarrusel. Du kan også se videoer og hente infografikker, der giver dig et hurtigt overblik.

Har du mistanke om en momskarrusel?

Hvis du har mistanke om en mulig momskarrusel, er du velkommen til at kontakte SKAT. Du kan ringe til Christina Steinmetz på telefon 72 37 93 73 eller e-mail christina.steinmetz@skat.dk.

Selvom du giver oplysninger videre til SKAT, overdrager du ikke ansvaret for handlen til SKAT. Hvis du allerede har gennemført handlen, anbefaler SKAT derfor, at du kan dokumentere, hvilke undersøgelser du har foretaget. SKAT har en særlig tavshedspligt og kan derfor ikke udtale sig om andre virksomheder.

Eksempel på svig i momskarrusel

A køber et parti varer af C i et andet EU land. A sælger partiet videre til en lavere pris til B her i landet. Fordi varen er købt i et andet EU-land, skal A ikke betale moms i forbindelse med købet - man opererer i stedet med en erhvervelsesmoms - og den moms, A skulle afregne til SKAT i forbindelse med salget, den 'glemmer' A helt.

A lukker og slukker for virksomheden, som en stråmand ofte har fået lov til at stå for - og når SKAT så kommer, er der ingen penge at hente hos A.

B har derimod stadig ret til at få fradrag for momsen i forbindelse med købet - med mindre SKAT kan bevise, at B burde kunne gennemskue svindelen.
Resultatet er, at statskassen mister momsindtægter. De varer, der var grundlaget for karruselsvigen, er ofte på vej endnu en tur - eller flere - rundt over grænserne. At samme varer ryger rundt i karrusellen 3-4 gange - og måske aldrig når frem til en forbruger - er ikke unormalt. Men det kan også være, at varerne er endt hos en slutbruger i Danmark.

Andre relaterede guides i temaet