; ;

Jobklausuler – kan du hindre, at en potentiel køber ”stjæler” dine medarbejdere?

Hvis du har en virksomhed til salg, er du i en sårbar situation, da andre - eventuelt konkurrerende – virksomheder i undersøgelsesprocessen får adgang til følsomme oplysninger om blandt andet nøglemedarbejdere. Med jobklausuler kan du i en periode sikre, at dine nøglemedarbejdere ikke bliver ansat hos den potentielle køber.

Guide

Hvornår kan du bruge en jobklausul?

Der er forbud mod at indgå jobklausuler - undtagen i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Hvis du indgår i forhandlinger med en potentiel køber af din virksomhed, er det muligt at indgå en jobklausul, hvor du kan hindre eller begrænse dine medarbejderes muligheder for at blive ansat hos den potentielle køber – en såkaldt virksomhedsklausul.

Det kan være hensigtsmæssigt, da der sker udveksling af fortrolige informationer, og du er som den potentielle sælger i en sårbar situation. Jobklausulen kan i den situation indgås, uden at medarbejderne orienteres om det.

Jobklausulen kan dog kun omfatte medarbejdere, som har været beskæftiget i mindst 3 måneder hos dig som sælger af virksomheden.

Jobklausulen kan opretholdes i indtil 6 måneder efter indgåelsen af jobklausulen, uanset om forhandlingerne resulterer i en aftale om virksomhedsoverdragelse. Hvis I ved udløbet af 6-måneders perioden endnu ikke er nået frem til et resultat, kan I genforhandle jobklausulen, men kun hvis der stadig foregår reelle forhandlinger.

Hvis forhandlingerne resulterer i et salg af virksomheden, kan jobklausulen opretholdes indtil 6 måneder efter tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen.

Du er velkommen til at kontakte Dansk Erhverv for en vurdering af, om der kan indgås aftale om jobklausul. Dansk Erhverv bistår også gerne i udarbejdelse af aftalen.

Andre relaterede guides i temaet