; ;

Hvad skal du huske ved en virksomhedsoverdragelse?

Når du skal købe eller sælge en virksomhed, skal du være opmærksom på en række personalejuridiske forpligtelser i forhold til de medarbejdere, som vil blive berørt af salget. I denne guide får du et overblik over de væsentligste forhold.

Guide

Hvad skal du være opmærksom på?

I forbindelse med køb eller salg af en virksomhed er der en række forhold, som du skal være opmærksom på i forhold til medarbejderne. Her er de væsentligste:

Er overdragelsen omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven?
Til at starte med bør du undersøge, om der overhovedet er tale om en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand?

Undersøgelser og due diligence
En sælger af en virksomhed har som i enhver anden salgssituation pligt til loyalt at give køberen oplysninger om virksomhedens forhold, der har betydning for køberens vurdering af købet. Tilsvarende har køberen en undersøgelsespligt.

Aftaler mellem køber og sælger
Når der udarbejdes aftaler om virksomhedsoverdragelse, anbefaler Dansk Erhverv, at der tages stilling til medarbejderne og personalejuridiske forhold, særligt vedrørende den endelige fordeling af medarbejderkrav.

Der kan også indgås aftaler om jobklausuler

Overtagelse af medarbejdere
Virksomhedsoverdragelsesloven fastslår, at køberen af en virksomhed indtræder i enhver form for forpligtigelse over for medarbejderne. 

Overenskomster
Overdragelse af en virksomhed kan have indflydelse på virksomhedens overenskomstforhold, hvis sælgeren og/eller køberen er omfattet af en kollektiv overenskomst.

Orientering og forhandling
Både køberen og sælgeren af en virksomhed er forpligtet til at orientere medarbejderne om overdragelsen og i mange tilfælde forpligtet til at forhandle med medarbejderne. Læs mere om Orientering af medarbejderne og forhandlingspligten

Opsigelse af medarbejdere
Medarbejderne må som udgangspunkt ikke opsiges, eller få ændret deres ansættelsesvilkår væsentligt, på grund af selve overdragelsen.

Dansk Erhverv anbefaler, at du rådfører dig med vores jurister, før du går i gang med køb eller salg af en virksomhed.

Andre relaterede guides i temaet