Orientering af medarbejderne og forhandlingspligten

Både køberen og sælgeren af en virksomhed har nogle forpligtelser over for medarbejderne. Der er blandt andet pligt til at orientere medarbejderne om overdragelsen og pligt til at forhandle med medarbejderne.

Guide

Hvad skal sælgeren og køberen af virksomheden orientere medarbejderne om?

Sælgeren af en virksomhed skal i rimelig tid inden overdragelsen underrette medarbejderne – eller medarbejdernes repræsentanter (eksempelvis tillidsrepræsentanten) - om salget af virksomheden.

Samtidig skal køberen af en virksomhed, hvis køberen allerede driver en virksomhed med medarbejdere ansat, underrette medarbejderne – eller medarbejdernes repræsentanter i køberens eksisterende virksomhed - om købet.

Underretningspligten omfatter følgende:

  • Den foreslåede dato for overdragelsen.
  • Årsagen til overdragelsen.
  • Overdragelsens eventuelle juridiske, økonomiske og sociale følger for medarbejderne.
  • Eventuelle foranstaltninger for medarbejderne.

Der er ingen krav til, hvordan informationerne skal gives til medarbejderne eller disses repræsentanter. Informationerne kan både gives skriftligt eller mundtligt ved et møde.

Er du omfattet af samarbejdsaftalen mellem DA og LO, kan du også være forpligtet til at informere samarbejdsudvalget i rimelig tid inden overdragelsen.

Det beror på et skøn, hvornår der skal informeres.

Andre relaterede guides i temaet