; ;

Opsigelse af medarbejdere ved en virksomhedsoverdragelse

Når du køber en virksomhed, kan der være flere grunde til, at du måske har behov for at opsige nogle medarbejdere. Spørgsmålet er, om du kan opsige medarbejderne, og med hvilken begrundelse.

Guide

Må du opsige medarbejdere på grund af en virksomhedsoverdragelse?

En virksomhedsoverdragelse er ikke i sig selv en saglig begrundelse for at opsige medarbejderne. Du kan derfor ikke, hverken som køberen eller sælgeren af en virksomhed, opsige medarbejdere tilknyttet overdragelsen alene begrundet i overdragelsen.

Du kan dog opsige en eller flere af medarbejderne, hvis opsigelserne er rimeligt begrundet i et af følgende forhold:

 • Økonomiske forhold
 • Tekniske forhold
 • Organisatoriske forhold.

Vurderingen, af om forholdet er ”rimeligt”, er den samme som ved almindelige opsigelser. Med andre ord: hvis sælgeren af virksomheden kunne have gennemført de samme opsigelser – uden at dette var usagligt – vil køberen i udgangspunktet også kunne gøre det.

I forbindelse med køb og salg af virksomheder har køberen af virksomheden ofte selv medarbejdere, som vil kunne udføre den eller de opgaver, som ligger i den virksomhed, som nu er købt.

Det kan betyde, at der - efter at du har købt virksomheden - vil være for mange medarbejdere. Som udgangspunkt vil det være sagligt at opsige medarbejdere som følge af en sådan overtallighed.

Du skal dog i den forbindelse huske:

 • Dels at udvælge medarbejderne, som skal opsiges, ud fra saglige kriterier (eksempelvis performance).
 • Dels at vurdere hele arbejdsstyrken (både de medarbejdere, som var beskæftiget hos sælgeren, og de medarbejdere, som var beskæftiget hos dig før købet af virksomheden).

Det er i den forbindelse meget vigtigt, at udvælgelsen af de medarbejdere, som opsiges, ikke sker ud fra usaglige kriterier.

Eksempelvis vil det være usagligt, hvis udvælgelsen sker på baggrund af følgende forhold:

 • Køn
 • Fagforeningstilhørsforhold
 • Handicap
 • Alder
 • Race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, national, social eller etnisk oprindelse
 • Graviditet og orlov i forbindelse med fødsel og adoption.

Tillidsrepræsentanter, medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har i mange tilfælde også en særlig beskyttelse.

Vær opmærksom på at væsentlige vilkårsændringer sidestilles med en opsigelse med tilbud om ny ansættelse. Læs mere om overtagelse af medarbejderne.

Vi vil anbefale, at du kontakter Dansk Erhverv for at få en konkret vurdering af eventuelle opsigelser.

Andre relaterede guides i temaet