Kollektive overenskomster

Når du køber en virksomhed, overtager en opgave fra en anden virksomhed eller lignende, er det vigtigt, at du undersøger sælgerens overenskomstforpligtelser. Du vil nemlig indtræde i en kollektiv overenskomst som overenskomstpart, hvis du ikke frasiger dig overenskomsten inden for en frist på 3 uger.

Guide

Undersøgelse af overenskomstforhold

Når du køber en virksomhed, overtager en opgave i forbindelse med outsourcing, udbud eller lignende, er det vigtigt, at du undersøger, om den tidligere arbejdsgiver var omfattet af en kollektiv overenskomst. Det kan være en god ide at bede sælgeren om skriftligt at oplyse, om virksomheden har en kollektiv overenskomst.

Du indtræder nemlig i overenskomstforholdet, medmindre du frasiger overenskomsten over for den overenskomstbærende fagforening.

Når din virksomhed først er omfattet af en kollektiv overenskomst, er det i praksis ganske vanskeligt at frigøre sig fra overenskomsten igen.

Andre relaterede guides i temaet