Overtagelse af medarbejderne

Nu har du købt virksomheden, hvordan skal du så forholde dig til medarbejderne?

Guide

Skal medarbejderne have nye kontrakter/ansættelsesbeviser?

Når du køber en virksomhed, bliver du medarbejdernes nye arbejdsgiver.

Det betyder, at du er forpligtet til at udlevere nye ansættelsesbeviser til medarbejderne eller et tillæg til det ansættelsesbevis, de har fra deres tidligere arbejdsgiver, så alle informationer er opdaterede efter virksomhedsoverdragelsen.

Din identitet som medarbejdernes nye arbejdsgiver skal klart fremgå af det nye ansættelsesbevis/tillægget. Det skal også fremgå, hvis medarbejdernes arbejdssted skifter adresse eller andet.

Ansættelsesbeviset/tillægget skal udleveres til medarbejderne senest en måned efter, at du har overtaget medarbejderne.

Andre relaterede guides i temaet