Undersøgelse af virksomheden – ”due diligence”

Da du som køber af en virksomhed indtræder i alle forpligtelser over for de medfølgende medarbejdere, er det vigtigt at undersøge virksomheden grundigt før købet.

Guide

Hvilke forpligtelser indtræder køberen af virksomheden i?

Køberen af en virksomhed overtager stort set alle forpligtelser over for medarbejderne. Det er ligegyldigt, om forpligtelserne er skriftligt eller mundtligt aftalt, eller om forpligtelsen er en langvarig praksis (sædvane eller kutyme).

Sagt kort må medarbejderne ikke kunne mærke forskel på, om deres arbejdsgiver er køberen eller sælgeren af virksomheden.

Du skal være opmærksom på, at du som køber af virksomheden kan komme til at hæfte for forpligtelser over for medarbejderne – uanset at sælgeren ikke har oplyst noget om disse forpligtelser.

Andre relaterede guides i temaet