; ;
Gemt

Sanktioner vedr. Rusland og Ukraine

Nyhed

(OPDATERET 8. APRIL, 16.00)

8. april
Femte sanktionspakke mod Rusland
Rådet har d. 8. april vedtaget den femte pakke af sanktioner mod Rusland. Pakken indeholder følgende:

Kulforbud

 • Et importforbud på alle former for russisk kul. Dette svarer til et tab på ca. 8 milliarder euro

Finansielle foranstaltninger

 • Fuldstændig transaktionsforbud og indefrysning af aktiver på fire russiske banker, som nu er totalt afskåret fra markederne. Der er tale om Sovkombank, Novikombank, VTB, og Otkrutie.
 • Et forbud mod at levere kryptoaktiver af høj værdi til Rusland.
 • Et forbud mod at yde rådgivning om "trusts" til velhavende russere.

Transport

Målrettede eksportforbud

 • eksportforbud til en værdi af 10 mia. EUR, på varer som Rusland i høj grad er afhængig af EU's forsyninger. Dette omfatter "quantum computing, advanced semiconductors, sensitive machinery, transportation, chemicals and specialist catalysts for use in the refinery industry."
 • Eksportforbud mod jetbrændstof og brændstoftilsætningsstoffer, som kan bruges af den russiske hær

Udvidelse af importforbud

 • importforbud til en værdi af 5,5 milliarder euro, på bl.a. cement, gummiprodukter, træ, spiritus (herunder vodka), spiritus, high-end skaldyr (herunder kaviar) og en "anti-circumvention" foranstaltning mod kaliumchloridimport (potash) fra Hviderusland.
 • Udelukkelse af Rusland fra offentlige kontrakter og europæiske penge; juridiske præcisering og håndhævelse
 • Fuldstændig forbud mod deltagelse af russiske statsborgere og enheder i indkøbskontrakter i EU. Begrænsede undtagelser kan indrømmes af de kompetente myndigheder, hvor der ikke er et holdbart alternativ.
 • Begrænsning af finansiel og ikke-finansiel støtte til russiske offentligt ejede eller kontrollerede enheder under EU-, Euratom- og medlemslandenes programmer. Eksempler er Horizon Europe 2020 og Horizon Europe, Euratom og Erasmus+.
 • Håndtering af forskellige overlapninger mellem eksportrestriktioner for produkter med dobbelt anvendelse og avancerede teknologier og andre bestemmelser.
 • Udvidelse af forbuddet mod eksport af pengesedler og salg af værdipapirer til alle officielle EU-valutaer

Yderligere sanktionering af enkeltpersoner

 • Yderligere 217 personer og 18 enheder er nu blevet inkluderet under sanktionerne.

Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten arbejder på yderligere forslag til mulige sanktioner, herunder på olieimport, skatter eller specifikke betalingskanaler, såsom en spærret konto. Kommissionen understreger også vigtigheden af ​​den reducerede energiafhængighed, som vil blive tilstræbt gennem REPower-initiativet, som kommissionen allerede er begyndt at arbejde med.

Kommissionen offentliggjorde også en vejledning om "scrutisining foreign direct investments from Russia and Belarus", som fremhæver de øgede risici ved investeringer under russisk eller hviderussisk regeringsindflydelse.

De relevante retsakter kan findes i Det Europæiske Unions Tidende.

Kommissionen om pakken.

Rådet om pakken.


15. marts
Fjerde sanktionspakke offentliggjort
Kommissionen har offentliggjort den fjerde sanktionspakke. Sanktionerne omfatter følgende:

 • Et forbud mod enhver transaktion med visse russiske statsejede virksomheder på tværs af forskellige sektorer.
 • Et forbud mod levering af kreditvurderingstjenester samt adgang til abonnementstjenester i forbindelse med kreditvurderingsaktiviteter til enhver russisk person eller enhed,
 • Udvidelse af listen over personer med tilknytning til Ruslands forsvars- og industribase, for hvem der pålægges strammere eksportrestriktioner, vedrørende varer med dobbelt anvendelse og teknologiske varer, som kan bidrage til Ruslands teknologiske forbedring af forsvars- og sikkerhedssektor.
 • Forbud mod nye investeringer i den russiske energisektor, samt indførelse af en omfattende eksportrestriktion for udstyr, teknologi og tjenester til energiindustrien,
 • Indførelse af yderligere handelsrestriktioner på jern og stål samt luksusvarer. EU-importforbud på stålprodukter vil være svarende til cirka 3,3 milliarder euro i mistede eksportindtægter for Rusland.
 • Ydermere besluttede rådet at sanktionere centrale oligarker, lobbyister og propagandister, såvel som nøglevirksomheder inden for luftfart, militær og dobbelt anvendelse, skibsbygning og maskinbygning.

Uafhængigt heraf, gav Rådet grønt lys til Kommissionen for at tilslutte sig erklæring om fratagelse af Ruslands "most favoured nation" status i WTO, sammen med G7-landende. EU anser også Belarus' WTO-tiltrædelsesproces som værende suspenderet på grund af Belarus' rolle i invasionen af ​​Ukraine.
Om sanktionspakken siger Le Maire følgende: "Du vil have mere end 600 russiske mennesker, der bliver ramt af de sanktioner, du vil have en stor del af det finansielle system, der bliver ramt af de sanktioner, du vil have nye forbud mod nogle eksporter som f.eks. luksusvarer«. På spørgsmålet om, hvorvidt EU også skulle overveje andre sanktioner, såsom at forbyde oliekøb fra Rusland, sagde Le Maire, at "alle muligheder forbliver på bordet."

Læs Von der Leyens erklæring her.

Læs  det Europæiske Råds fremstilling her.


14. marts
Flere EU-sanktioner på vej mod Rusland
EU-ambassadører mødtes søndag eftermiddag for at underskrive den seneste runde af sanktioner mod Rusland. I går blev der således afholdt endnu et møde, hvor sanktionsbeslutningen overgik til skriftlig procedure. Præsident Ursula von der Leyen har tidligere oplyst de 6 områder for denne sanktionspakke.

 1. Rusland mister WTOs "most favoured nation" status på EU-markederne, og mister derfor en række vigtige handelsfordele. EU vil desuden suspendere Ruslands medlemsrettigheder i førende multilaterale finansielle institutioner, herunder Den Internationale Valutafond og Verdensbanken. EU vil sikre, at Rusland ikke kan opnå finansiering, lån eller andre fordele fra disse institutioner.
 2. Der indføres yderligere sanktioner mod den russiske elite samt deres familier. G7-finans-, justits- og indenrigsministrene vil i denne uge koordinere taskforcen.
 3. Det skal sikres, at den russiske stat ikke kan bruge kryptoaktiver til at omgå sanktionerne.
 4. EU forbyder eksport af alle EU-luksusvarer fra EU-lande til Rusland. Dette vil særligt ramme den russiske elite.
 5. EU forbyder import af nøglevarer i jern- og stålsektoren fra Rusland. Dette vil ramme central dele af det russiske system, samt ramme milliarder af eksportindtægter.
 6. EU forbyder nye europæiske investeringer i hele Ruslands energisektor (eksploration og produktion). Dette forbud skal dække alle investeringer, teknologioverførsler, finansielle tjenesteydelser osv. til energiefterforskning og -produktion.


Læs Von der Leyens erklæring og yderligere om sanktionerne på Rådets hjemmeside.


9. marts
Enighed om ny sanktionspakke
Der er i dag kommet enighed om en ny sanktionspakke. Pakken vil sanktionere 160 oligarker og dele af den maritime industri og radiokommunikationsteknologi. Pakken vil også omfatte fjernelse af tre belarusiske banker fra SWIFT-betalingssystemet. Sanktioner mod kryptovaluta vil også indeholdes i pakken.

Bankerne, der skal fjernes fra SWIFT, er Belagroprombank, Bank Dabrabyt og the Development Bank of the Republic of Belarus. Sanktionerne vil bl.a. også forbyde transaktioner med Belarus' centralbank og offentlig finansiering til handel med og investering i Belarus, samt notering og levering af tjenester i relation til aktier i belarussiske statsejede enheder på EU's handelspladser.

Derudover er det russiske søfartsregister blevet tilføjet til listen over statsejede virksomheder, der er underlagt finansieringsbegrænsninger. Sanktionerne indfører også en forudgående informationsdelingsbestemmelse for eksport af maritimt sikkerhedsudstyr. 

Endelig bekræftede EU den fælles forståelse af, at lån og kredit kan ydes på alle måder, herunder i kryptoaktiver, samt præciserede begrebet "omsættelige værdipapirer" yderligere for at inkludere kryptoaktiver, og dermed sikre den korrekte implementering af de gældende restriktioner.

Læs mere om restriktionerne hos Kommissionen og på Virksomhedsguiden.


8. marts
Præsentation fra Erhvervsstyrelsen: Sanktioner mod Rusland og Belarus
På Dansk Erhvervs webinar om situationen i Ukraine delte Erhvervstyresen en konkret og brugbar præsentation om gældende sanktioner mod Rusland og Belarus. Virksomheder er velkomne til at hente præsentationen. Erhvervsstyrelsen gør dog opmærksom på, at sanktionerne i øjeblikket ændrer sig på dagsbasis.

Præsentationen har fokus på:

 • Erhvervsstyrelsens rolle
 • Virksomhedernes ansvar
 • Opmærksomhedspunkter
 • Overtrædelse af sanktioner

Præsentationen kan hentes her

Erhvervsstyrelsen gør dog opmærksom på, at det er en præsentation af forholdene 8. marts. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at præsentationen hurtigt kan blive forældet, idet sanktionerne for øjeblikket ændrer sig på dagsbasis.

Erhvervsstyrelsen henviser derfor til Erhvervsstyrelsens hjemmeside, som løbende opdateres.

Erhvervsstyrelsen henviser også til følgende brugbare sider:

Webinaret blev afholdt af Dansk Erhverv i samarbejde med Udenrigsministeriet og Erhvervsstyrelsen.

Udenrigsministeriet henviser til yderligere information og vejledning på deres hjemmeside.


3. marts

Vedtagne sanktioner mod Belarus
Nye sanktioner mod Belarus blev i går vedtaget, som resultat af Belarus' støtte til Ruslands invasion af Ukraine. Sanktioner omfatter en indefrysning af aktiver og et forbud mod at stille midler til rådighed for de anførte personer og enheder i Belarus – udover et rejseforbud, der gælder for anførte personer. Rådet har desuden indført yderligere restriktioner i handelen med varer – se mere om sanktionerne her.


Yderligere restriktioner på Belarus
Der er indført yderligere restriktioner på Belarus som følge af deres rolle i Ukraine-krigen. Det drejer sig om yderligere 22 belarusiske personer foruden yderligere restriktioner i forbindelse med handel med varer, der anvendes til produktion eller fremstilling af tobaksvarer, mineralske produkter, potaske, træprodukter, cementprodukter, jern- og stålprodukter og gummiprodukter. Der indføres også forbud mod eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (dual use), som kan bidrage til Belarus' militære-, teknologiske-, forsvars- og sikkerhedsmæssige udvikling samt restriktioner for levering af relaterede ydelser. Du kan læse mere på EU og Udensrigsministeriets sider.

2. marts
SWIFT-sanktioner
Der er i dag kommet klarhed over specifikt hvilke banker der blokeres fra SWIFT – sådan som det blev forudset ved 3. sanktionspakke.

Der forbydes bl.a. levering af specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser (SWIFT) til visse russiske kreditinstitutter og deres russiske datterselskaber. Disse er VTB, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank og VEB. Disse banker vil således være udelukket af SWIFT-systemet.

Der kan læses mere om de økonomiske sanktioner på Kommissionens hjemmeside:
Udelukkelse af SWIFT

Lovteksten findes her: 
Lovtekst

28. februar
3. sanktionspakke
EU vedtog 28. februar en 3. sanktionspakke mod Rusland. Pakken indeholder bl.a. følgende elementer:

 • Udvalgte russiske banker vil blive blokeret fra SWIFT-systemet.
 • Der skal lukkes for de såkaldte “gyldne pas”, hvor russere kan købe statsborgerskab i andre lande og dermed få adgang til disse landes finansielle systemer.
 • Der etableres en transatlantisk taskforce, som skal sikre en fuld og koordineret implementering af sanktionerne.
 • Der koordineres tættere om disinformation og andre former for hybrid krigsførelse.
 • Russiskejede, -registrerede eller -kontrollerede fly, herunder russiskchartrede private fly, forbydes at lande i, lette fra eller overflyve EU-landenes territorier. 
 • Transaktioner vedrørende forvaltning af Ruslands centralbanks reserver og aktiver, herunder transaktioner med juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra Ruslands centralbank, forbydes.
 • Sanktioner mod personer og enheder: Yderligere 26 personer og en juridisk enhed omfattes.

Læs Udenrigsministeriets opsummering af 3. pakke her:
EU-sanktioner som følge af Ruslands invasion af Ukraine (per 28. februar) (thetradecouncil.dk)

25. februar
2. sanktionspakke

Fredag den 25. februar vedtog EU-landene en skærpet sanktionspakke imod Rusland i lyset af den fortsatte russiske invasion af Ukraine. Pakken blev offentliggjort natten til lørdag og rummer markante stramninger og udvidelser i forhold til den første sanktionspakke, som EU vedtog dagen før (24. februar).

Udenrigsministeriet har samlet hovedpunkterne af 2. sanktionspakke i en fin opsummering her:
Flere EU-sanktioner som følge af Ruslands invasion af Ukraine (thetradecouncil.dk)

Selve EU’s retsakter med de nye sanktionerne, som Udenrigsministeriet henviser til, er udgivet i flere udgaver af Den Europæiske Unions Tidende og kan læses her: Access to the Official Journal - EUR-Lex (europa.eu)

Du kan desuden se de konkrete retsakter i 2. pakke her.

Kontakt

EU og International

Lasse Hamilton Heidemann

EU- og International Chef
Medarbejderprofil
EU og International

Michael Bremerskov Jensen

Fagchef for international handel
Medarbejderprofil