BL -Danmarks Almene Boliger - Overenskomster

Her finder du de landsoverenskomster der er indgået af BL Danmarks Almene Boliger.

Kontrakt

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING - DANMARKS ALMENE BOLIGER

Gartnerarbejde i almene boligselskaber - overenskomst 2020-2023

pdf

Download

Akademikeroverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver for medlemmer af BL – Danmarks Almene Boliger og Akademikerne

pdf

Download

Overenskomst for ejendomsservice 2020-2023

pdf

Download

Overenskomst mellem HK Privat og DEA for medlemmer af BL 2020-2023

pdf

Download

BL-inspektøroverenskomst 2020-2023

pdf

Download

BL-Rengøringsoverenskomsten 2022

pdf

Download

Andre relaterede værktøjer