; ;

Overenskomster 2020-2023

Bemærk nedenstående overenskomster er for perioden 2020-2023. Øverst på siden er link til nye overenskomster og orienteringer.

Artikel

Butiksoverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

Butiksoverenskomsten med særaftale for BKD – 2020-2023

pdf

Download

Cafeteria-overenskomsten 2020-2023

pdf

Download

Fritvalgsoverenskomst 2020-2023

pdf

Download

Funktionæroverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

Fællesordning for arbejde i holddrift - Overenskomst 2020-2023

pdf

Download

Gartnerarbejde i almene boligselskaber - overenskomst 2020-2023

pdf

Download

Handicaphjælperoverenskomsten (BPA) 2020-2023

pdf

Download

Handicaphjælpeoverenskomsten (minus BPA)

pdf

Download

Håndværksbageroverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

IT overenskomst 2020-23

pdf

Download

Lageroverenskomst 2020-2023

pdf

Download

Lærervikaroverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

Lønsatser for lærervikarer pr. 1. april 2021

pdf

Download

Lønsatser for lærervikarer - oktober 2022

pdf

Download

Lærlingeoverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

Madudbringningsoverenskomst 2021-2023

pdf

Download

Metaloverenskomst 2020 - 2023

pdf

Download

Opholdssteder og botilbud 2020-2023

pdf

Download

Optikeroverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

Privathospitaler og klinikker overenskomst 2020-2023

pdf

Download

Produktionsoverenskomsten for fødevarer for supermarkeder mv. 2020-2023

pdf

Download

Pædagogisk vikaroverenskomst 2020-2023

pdf

Download

Rejseledereoverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

Reklamebureauer og forlag overenskomst 2020-23

pdf

Download

Satsoversigt 2022 - Vikaroverenskomsten med 3F

pdf

Download

Serviceoverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

Social- og sundhedsvikarer - overenskomst 2020-2023

pdf

Download

Socialrådgivervikarer - Lønsatser

pdf

Download

Socialrådgiveroverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

TA Turistoverenskomst 2020-2023

pdf

Download

Tandteknikeroverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

TL overenskomst 2020-2023

pdf

Download

Transportoverenskomsten 2020 - 2023

pdf

Download

Vikaroverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

Vinduespolereroverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

Collective agreement for shops 2020-2023 (Butiksoverenskomsten)

pdf

Download

Collective-agreement-on-warehouse-work-2023-lageroverenskomsten

pdf

Download

Salaried employees collective agreement 2020-2023 (Funktionæroverenskomsten)

pdf

Download

IT Workers Collective Agreement 2020-2023 (IT-overenskomsten)

pdf

Download

Collective agreement on food delivery work 2021-2023 (Madudbringningsoverenskomsten)

pdf

Download

DA-Aftaler

Her finder du en række aftaler, der er indgået af Dansk Arbejdsgiverforening

Hovedaftalen mellem DA og LO 

Samarbejdsaftalen mellem DA og LO 

Lederaftalen mellem DA og Lederne

Andre relaterede værktøjer