Overenskomster 2020-2023

Her finder du Dansk Erhvervs landsoverenskomster m.v. for 2020-2023.

Artikel

Butiksoverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

Butiksoverenskomsten med særaftale for BKD – 2020-2023

pdf

Download

Fritvalgsoverenskomst 2020-2023

pdf

Download

Funktionæroverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

Fællesordning for arbejde i holddrift - Overenskomst 2020-2023

pdf

Download

Gartnerarbejde i almene boligselskaber - overenskomst 2020-2023

pdf

Download

Handicaphjælperoverenskomsten (BPA) 2020-2023

pdf

Download

Handicaphjælpeoverenskomsten (minus BPA)

pdf

Download

Handicaphjælpere - takstblad (BPA)

xlsx

Download

Handicaphjælpere - takstblad (minus BPA)

xlsx

Download

Håndværksbageroverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

IT overenskomst 2020-23

pdf

Download

Lageroverenskomst 2020-2023

pdf

Download

Lærervikaroverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

Lærervikarer - lønsatser

pdf

Download

Lærlingeoverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

Opholdssteder og botilbud 2020-2023

pdf

Download

Optikeroverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

Privathospitaler og klinikker overenskomst 2020-2023

pdf

Download

Produktionsoverenskomsten for fødevarer for supermarkeder mv. 2020-2023

pdf

Download

Pædagogisk vikaroverenskomst 2020-2023

pdf

Download

Rejseledereoverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

Reklamebureauer og forlag overenskomst 2020-23

pdf

Download

Serviceoverenskomsten 2020-2023 (ensidigt udarbejdet arbejdsgiverudgave)

pdf

Download

Social- og sundhedsvikarer - overenskomst 2020-2023

pdf

Download

Socialrådgiveroverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

TA Turistoverenskomst 2020-2023

pdf

Download

Tandteknikeroverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

TL overenskomst 2020-2023

pdf

Download

Transportoverenskomsten 2020 - 2023

pdf

Download

Vinduespolereroverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

English versions

Collective agreement for shops 2020-2023 (Butiksoverenskomsten)

pdf

Download

Salaried employees collective agreement 2020-2023 (Funktionæroverenskomsten)

pdf

Download

IT Workers Collective Agreement 2020-2023 (IT-overenskomsten)

pdf

Download

Andre relaterede værktøjer