; ;

Overenskomster for hotel- og restaurationsbranchens område 2020-2023

Bemærk at nedenstående overenskomster er udløbet.

Artikel

Hoteloverenskomst (fastløn) - 2020-2023

pdf

Download

Hoteloverenskomst (provisionsløn) - 2020-2023

pdf

Download

Hoteloverenskomst Del 2 - 2020-2023

pdf

Download

Restaurantoverenskomst (fastløn) - 2020-2023

pdf

Download

Restaurantoverenskomst (provisionsløn) - 2020-2023

pdf

Download

Caféoverenskomst - 2020-2023

pdf

Download

Konceptoverenskomst - 2020-2023

pdf

Download

Overenskomst for tidligere SiD-fagområder 2020 - 2023

pdf

Download

Elevoverenskomst 2020-2023

pdf

Download

Diskotekoverenskomst - 2020-2023

pdf

Download

Dansk Erhverv Arbejdsgiver har den 15. juli 2021 orienteret om de mest fremtrædende punkter ved overenskomsternes fornyelse i 2021:

Orientering om overenskomstfornyelsen

pdf

Download

Funktionæroverenskomst

Dansk Erhverv Arbejdsgiver (DEA) har indgået Funktionæroverenskomst med HK Privat:

Funktionæroverenskomsten 2020-2023

pdf

Download

En virksomhed, der ved indmeldelsen i Dansk Erhverv Arbejdsgiver har indgået overenskomst med HK Privat, omfattes fra indmeldelsestidspunktet og uden særlig opsigelse af en sådan overenskomst, af Funktionæroverenskomsten. Det kan have betydning for tidligere medlemmer af HORESTA Arbejdsgiver, som tidligere var omfattet af overenskomst mellem HK Privat og HORESTA Arbejdsgiver.

Der kan snarest efter virksomhedens indmeldelse i Dansk Erhverv Arbejdsgiver optages tilpasningsforhandlinger med det formål at udforme eventuelle lokale aftaler på en sådan måde, at bestående overenskomstforhold ikke forrykkes som helhed.

Andre relaterede værktøjer