; ;

Gode råd om arbejdsmarkedsuddannelser

I denne pjece introduceres du til arbejdsmarkedsuddannelserne, som er et godt alternativ for dig, der skal sende dine medarbejdere på efteruddannelse. Pjecen giver svar på en række spørgsmål som f.eks. ansøgning, tilmelding og økonomi i tilknytning til arbejdsmarkedsuddannelserne. Pjecen erstatter den tidligere pjece ”Gode Råd om efteruddannelse” og giver bl.a. en grundig indføring i de nye regler om arbejdsmarkedsuddannelserne, der blev vedtaget i forbindelse med Trepartsaftalen fra 29. oktober 2017 om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

Gode råd om