; ;

Undgå skadedyr
Mortalin hjælper dig med alle aspekter af skadedyrebekæmpelse indenfor både forebyggelse og bekæmpelse.

Du tilbydes fordelagtige aftaler indenfor:

 • Monitering af gnavere
  I samarbejde med dig udarbejdes en løsning indenfor forebyggelse, overvågning bekæmpelse af gnavere (mus og rotter). Det sikrer dig sunde produktionsmiljøer, lokaler og udenomsarealer.
 • Monitering af insekter
  Krav til overvågning, indfangning og registrering af insekter og arter er forskellige fra branche til branche. Du tilbydes løsninger tilpasset dine behov – rækkende fra UV-fælder, limpladefælder til mølspande. 
 • Elektronisk Egenkontrol
  Håndterer du fødevarer, skal du have et egenkontrolprogram. Mortalin har udviklet et elektronisk egenkontrolprogram, hvor alle kontrolpunkter er opsat for dig, og du nemt kan foretage alle registreringer i en app. Dermed sikrer du dig den rette lovpligtige dokumentation overfor fødevaremyndighederne. Mortalins fødevarekonsulenter hjælper gerne som eksterne konsulenter med eksempelvis varedeklarationer.
 • Kurser
  Du tilbydes basis- og certifikatkurser i fødevarehåndtering samt awareness-kurser til dine medarbejdere. Jo bedre viden I har i virksomheden, desto mere sikker er jeres håndtering af råvarer og fødevarer. Du tilbydes både kurserne som webinarer og som skræddersyede kurser on location hos jer.

Kontakt
Kontakt Mortalin for at få et tilbud, der netop er tilpasset dine behov. Du kan enten bruge kontaktformularen eller ringe på telefon 88 42 00 00 – Fortæl, at du er medlem af Dansk Erhverv.

 

For information relateret til selve aftalens ramme kan du kontakte medlemsrabatter@danskerhverv.dk.

Kontakt

Salg

Christine Dandanell Rithfeldt

Datamanager