; ;
Kontakt
Digital Handel

Carsten Rose Lundberg

Branchedirektør for digital handel
Medarbejderprofil
Handel

Tina Buur Johnsen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Kontakt

Hvad vil netværket give dig?
Som medlem af omnichannelnetværket vil du få adgang til et fortroligt forum med sparring, viden og digitale drøftelser på tværs af brancher. Du vil møde andre e-handelsansvarlige i et netværk, der skaber rammerne for vidensdeling og erfaringsudveksling.

Omnichannelnetværket giver også dig og din virksomhed en unik mulighed for at være opdateret om ny eller kommende lovgivning på relevante områder for detailhandlen. Netværket benytter både eksterne og interne oplægsholdere. Som medlem af netværket vil du også have indflydelse på dagsordenerne for møderne.

Praktik og indhold
Netværket mødes fire gange årligt, og Dansk Erhverv står for at indkalde og gennemføre møderne. Emnerne og indholdet for møderne koordineres af Dansk Erhverv i løbende dialog med netværkets medlemmer.

Hvem kan blive en del af netværket?
Omnichannelnetværket er rettet mod e-handelsansvarlige i B2C-kædermed fysisk butik og netbutik.

Netværket er et lukket netværk, og deltagelse kræver derfor invitation.

Kontakt netværksfacilitatoren, hvis du ønsker at blive en del af omnichannelnetværket eller har spørgsmål til det faglige indhold.