; ;

Grønne offentlige indkøb

Offentlige indkøb som driver for grønne og klimarigtige løsninger

Til det årlige offentlige indkøb på 415 mia. kr. knytter der sig et markant klimaaftryk på 12 mio. ton CO2. Den offentlige indkøbsmuskel kan være en kæmpe katalysator for grøn innovation i den grønne omstilling. 
  
En målrettet indsats for at fremme bæredygtige indkøb giver ikke alene en klimaeffekt. Det skaber løsninger, som private kan efterspørge, og dermed skaleres klimaeffekten, samtidig med der skabes nye grønne virksomheder. Offentlige prioriteringer kan flytte og skabe private markeder. 
  
Grønne og mere klimarigtige offentlige indkøb vil sikre ressourceeffektivitet i dag, men også et konkurrencedygtigt erhvervsliv i morgen. Men politiske visioner mangler at blive omsat til konkret handling, fx udestår et reduktionsmål for det offentlige indkøb og forbrug. 
 
Dansk Erhverv foreslår:   

  • Bindende klimamål for reduktion af drivhusgasudledningen fra det offentlige indkøb og forbrug på 70 pct. i 2030 
  • Grønne krav skal indgå som konkurrenceparameter i alle offentlige udbud 
  • Udvikling af positivliste for klimastandarder og metoder til klimaberegninger 
  • 50 pct. af udbud skal ske med totalomkostninger og funktionskrav 
  • Styrkede kompetencer qua professionel indkøbsuddannelse 

Netværk for Bæredygtige Indkøb

Netværk for Bæredygtige Indkøb

Dansk Erhvervs Netværk for bæredygtige indkøb samler medlemmer, der handler og samarbejder med det offentlige, og som ønsker at bidrage til at gøre offentlige indkøb mere bæredygtige.

Som medlem af netværket får du indblik i tendenser, ny viden om udviklingen inden for bæredygtige indkøb i det offentlige, indsigt i erfaringer med at udbyde og byde ind på bæredygtige offentlige indkøb samt inspiration til jeres virksomheds videre arbejde med bæredygtighed i relation til offentlige indkøb.

Læs mere om netværket her

Grønne og klimarigtige offentlige indkøb (policy paper)

pdf

Download

Bæredygtige indkøb

Forum for Bæredygtige Indkøb

Dansk Erhverv er en del af  Forum for Bæredygtige Indkøb styregruppen. Forum for Bæredygtige Indkøb arbejder for at fremme det miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser hos professionelle indkøbere. Læs mere her

Dansk Erhverv og SKI har, som en hjælp til virksomhederne i forhold til at sikre mere miljøvenlige indkøb, udarbejdet et supplerende tillæg til Forum for Bæredygtige Indkøbs publikation ’Grønne og etiske mærker – Guide til vurdering og brug af standarder og mærker i indkøb’. Find den her:

Supplerende tillæg om brugen af standarder

pdf

Download

KOM MED TIL WEBINAR:

Dansk Erhverv faciliterer en række webinarer og andre arrangementer, som giver ny viden, inspiration og vejledning til at klæde virksomheden på i den grønne omstilling: Fra de kommende lovkrav om rapportering, til hvordan du kan gøre den grønne dagsorden til en del af din forretning, eksempelvis når det handler om strategi, finansiering eller kommunikation. Vi har sat nogle af landet fremmeste specialister, rådgivende aktører og virksomheder i scene til at vejlede og inspirere dig og din virksomhed i de konkrete arrangementer.

Kontakt

Offentlig-privat samarbejde

Malene Jæpelt

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil