; ;

Samfundsansvar, lovkrav & rapportering

Dansk Erhverv arbejder for, at CSR bliver konkret og relevant for virksomhedens forretning, så det styrker virksomhedens vækst og konkurrencekraft. For Dansk Erhverv er det afgørende, at arbejdet med CSR kobles til virksomhedens forretning, så det styrker virksomhedens vækst og konkurrenceevne, og ikke bliver en administrativ byrde. Endvidere ønsker vi et øget fokus på at styrke virksomhedernes muligheder for at koble CSR til forretningsudvikling og innovation.

Læs meget mere om, hvordan din virksomhed kan koble CSR til forretningen her 

Bliv klogere på CSRD

Rapportering om samfundsansvar

EU er på vej med nye lovkrav om virksomhedernes rapportering om bæredygtighed (Corporate Sustainability Reporting Directive/CSRD). De første virksomheder bliver allerede fra 2024 forpligtet til at offentliggøre oplysninger om samfundsmæssige og miljømæssige påvirkninger. I CSRD bliver rammerne lagt for nye rapporteringsregler. I sommeren 2023 offentliggør EU-Kommissionen de standarder, som virksomhederne skal rapportere efter. Dansk Erhverv følger arbejdet tæt. Her kan du læse meget mere om EUs nye krav til bæredygtighedsrapportering:

Rapportering om samfundsansvar

Få styr på lovkravene til rapportering

Dansk Erhverv faciliterer en række webinarer og andre arrangementer, som giver ny viden, inspiration og vejledning til at klæde virksomheden på i den grønne omstilling: Fra de kommende lovkrav om rapportering, til hvordan du kan gøre den grønne dagsorden til en del af din forretning, eksempelvis når det handler om strategi, finansiering eller kommunikation. Vi har sat nogle af landet fremmeste specialister, rådgivende aktører og virksomheder i scene til at vejlede og inspirere dig og din virksomhed i de konkrete arrangementer.

Webinarrække:

Det bæredygtige rapporteringsspor

Nem Klimaguide – kom i gang med din CO2-beregning

EUs taksonomi

Den nye taksonomi er et fælles EU-klassifikationssystem, som definerer, hvornår en økonomisk aktivitet er bæredygtig. Første bølge vedrører miljø- og klimamæssig bæredygtighed – og det er planen, at også det sociale område og governance bliver omfattet på et senere tidspunkt. Læs mere om EUs taksonomi her:

Bliv klogere på EUs taksonomi

FNs Verdensmål

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York i 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. 

Få overblik over nationale og internationale retningslinjer for CSR – inklusiv FNs verdensmål her

 

Hvad betyder FNs verdensmål for din virksomhed? Få mere viden her:

FNs Verdensmål

OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Ellen Marie Friis Johansen

CSR-chef
Medarbejderprofil