; ;

Søg i Digitalisering, Teknologi & Tele

Digitalisering, Teknologi & Tele

Dansk Erhvervs digitaliseringspolitiske vision er, at Danmark skal være et innovativt foregangsland indenfor ansvarlig digitalisering. Målet er at skabe et velstående, retfærdigt og sikkert samfund, som er gearet til den digitale fremtid. Det kræver gode digitale rammevilkår for et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv, der samtidig værner om det frie og demokratiske samfund og de værdier og rettigheder, som udgør forudsætningerne for både vores samfundsmodel og vores virksomheders succes. Konkurrenceevne og innovation står altså ikke i modsætning til værdipolitikken – men skal tænkes sammen. Ligesom på det grønne område kan vi blive foregangsland ift. ansvarlig digitalisering. Men det kræver handling og investeringer. I økonomisk såvel som politisk kapital.  

 

Relaterede artikler & dokumenter

Seneste nyheder

Se flere nyheder

Nøgle til NIS2: D-mærket

Ultimo 2024 træder EU’s nye cybersikkerhedsregler (NIS2-direktivet) i kræft, hvilket kommer til at stille skærpede krav til mange danske virksomheder. D-mærket er et af de rammeværktøjer, som virksomheder kan bruge til at arbejde struktureret med deres informationssikkerhed, og kriterierne i mærkningsordningen er mappet ift. kravene i NIS2. Mærkningsordningen kan derfor hjælpe omfattede virksomheder med at opnå compliance med NIS2-direktivet.

AI Act: EU’s nye forordning om kunstig intelligens

EU har netop færdigforhandlet den meget omtalte forordning vedrørende kunstig intelligens (AI Act), som er verdens første bindende regulering på området. Nedenfor er en gennemgang af, hvad der er op og ned i AI Act, bl.a. vedr. lovgivningens formål, aktuelle status, tidsplan og nogle af de praktiske implikationer, den vil medføre for virksomheder.

Webinar & Kurser

På agendaen