Gemt

Iværksætteri & vækstvirksomheder

Nyhed

IVÆRKSÆTTERI & VÆKSTVIRKSOMHEDER

Verdens bedste land at starte og udvikle virksomhed i

Iværksætteri og vækstvirksomheder er nye danske arbejdspladser og en væsentlig nøgle til Danmarks grønne og digitale satsning samt fremtidens velstand og velfærd.

Verdens bedste land at starte og udvikle virksomhed i
Dansk Erhverv har et mål om, at Danmark skal være verdens bedste land at starte og udvikle virksomhed i.

Iværksætterne er dem, der skaber fremtidens arbejdspladser og dermed dem, der udbygger fundamentet for velstand i Danmark.

Iværksættere er det nødvendige udgangspunkt for at skabe flere vækstvirksomheder. Virksomheder, der kan skalere, skabe arbejdspladser, øge produktiviteten, opfinde nye digitale løsninger og fremme den grønne omstilling.

Det er nu, vi skal afvikle bureaukrati og udvikle iværksætteri.

Verdenskendt startup-land
Iværksættere innoverer, udfordrer det eksisterende erhvervsliv og skærper på den måde konkurrencen i dansk erhvervsliv.

Flere steder i verden er der et stort fokus på at tiltrække iværksættere, investorer og sikre, at virksomhederne har de optimale vækstvilkår. Skal Danmark op i verdenseliten, så kræver det, at vi arbejder langt mere målrettet på at forbedre iværksætternes og vækstvirksomhedernes rammevilkår. Vi skal turde investere i fremtidens danske virksomheder og dermed arbejdspladser.

Det kræver, at vi øger vores internationalisering. At vi i højere grad motiverer talentfulde startups til at etablere sig i Danmark, og at det samtidig bliver muligt for virksomheder at tiltrække talent og kapital.

Det er for eksempel en stor udfordring, at iværksættere i København rejser 63 pct. mindre kapital end iværksætterne i Berlin. Det er en stor udfordring, at mange iværksættere vælger at lade sig børsnotere i Sverige frem for i Danmark.

Det forhindrer landets iværksættere i at udnytte deres fulde potentiale. Og det er et tab for Danmark. Både økonomisk og i forhold til arbejdspladser.

Grøn iværksætternation
Hvis man er en grøn startup-virksomhed med høje ambitioner om at løse globale klimaudfordringer, skal Danmark være det foretrukne land at starte virksomhed i.

Danmark har en unik chance for at gøre især det grønne område til et konkurrenceparameter og et særkende. Vi skal skabe verdens bedste grønne iværksættermiljø ved at styrke samspillet mellem grønne iværksættere, forskning, investorer, kapital, offentlige data og staten som testpartner.

DANSK ERHVERV ARBEJDER FOR

Grønt iværksætteri
Danmark skal være førende hub for grønne iværksættere, der udvikler de klimaløsninger, som verdensmarkedet vil efterspørge. Flere skal lykkes med iværksætteri, og en større andel af de danske iværksættere skal være kvinder.

Sammenhængende kapitalmarked
Danmark skal have et sammenhængende kapitalmarked, der sikrer, at forretningsideer og virksomheder med potentiale til at skabe vækst og arbejdspladser kan få adgang til risikovillig lånekapital og konkurrencedygtige investeringer.

Forskning
Forskning skal nå ud til iværksættervirksomhederne. I dag er det hovedsageligt store virksomheder, der har gavn af de 20 mia. kr., der årligt bruges på forskning.

Samarbejde med det offentlige
Den offentlige sektor skal i højere grad aftage løsninger fra små virksomheder. Det offentlige skal spille en aktiv rolle i at modne løsninger fra iværksættere ved at fungere som test-lab. Flere offentlige data skal gøres tilgængelige.

Brug handlekraften, Danmark

Vi skal ikke erobre hele verden. Men vi skal handle nu, hvis vi skal sikre fremtidens velfærd og sammenhængskraft. Her kan du se og læse og mere om vores nye kampagne.

Kontakt os

Vil du vide mere om dagsordenen Iværksætteri & vækstvirksomheder?

Politik og Analyse

Jasmina Pless

Chefkonsulent for iværksætterpolitik
Medarbejderprofil

Sidste nyt fra Dansk Erhverv i din indbakke

Tilmeld dig nyhedsbrevet Dansk Erhverv | Iværksætteri