Brug handlekraften, Danmark.

DER SKER KUN NOGET, HVIS NOGEN HANDLER

Vi står som samfund overfor store udfordringer, der presser vores velstand og velfærd.

Pandemi og recession, et velfærdssamfund under pres, global protektionisme, tech-konkurrence og klimakrise er omsiggribende forandringer, der vender op og ned på verdensordenen og på vilkårene for det danske samfund, som vi kender det.

I Dansk Erhverv tror vi på, at vi kan vende de store udfordringer til muligheder – til gavn for erhvervslivet og Danmark.

For at sparke gang i debatten om erhvervslivets rolle og de muligheder, vi som samfund står overfor, rækker Dansk Erhverv i kampagnen ”Brug handlekraften, Danmark” hånden ud til beslutningstagerne i Danmark.

Vi rækker ud efter debatten og dialogen om, hvordan vi på bedst mulige vis sikrer velstand og velfærd i fremtiden.

Vi opfordrer Danmark til at bruge handlekraften – og til at styrke erhvervslivets og handlekraftens betingelser.

I Dansk Erhverv peger vi på fire områder, der bliver afgørende for at vende udfordringerne til muligheder. Fremtidens velfærdssamfund, Klima & grøn omstilling, Iværksætteri & vækstvirksomheder og Digitalisering & teknologi. Læs mere herunder. 

Det er handlekraften, der kan forløse det enorme potentiale, der hedder Danmark.

Verdens bedste til offentlig-privat samarbejde

Demografiske udfordringer lægger pres på vores samfund og velfærd, som vi kender det. Det er nu, vi skal skabe nye offentlig-private samarbejder. Det er nu, vi skal sikre velfærd og sammenhængskraft.

Verdens bedste til at udnytte potentialet i den grønne omstilling

Klimakrisen kræver handling. Det er nu, vi skal skal gennemføre den grønne omstilling, der kan inspirere resten af verden. I samarbejde kan vi skabe arbejdspladser, velstand og fremgang.

Verdens bedste land at starte og udvikle virksomhed i

Iværksætteri og vækstvirksomheder er nye danske arbejdspladser og en væsentlig nøgle til Danmarks grønne omstilling og digitale satsning. Det er nu, vi skal afvikle bureaukrati og udvikle iværksætteri.

Verdens bedste til at udnytte potentialet i ny teknologi

Nye, digitale teknologier er afgørende for at løse de mange udfordringer, vi står overfor. Både i Danmark og globalt. Det er nu, vi skal digitalisere, effektivere og simplificere.

Vi skal være verdens bedste land at drive virksomhed i

Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i. På den måde kan vi fremtidssikre velstanden og velfærden i Danmark.

Skal vi nå ambitionen om at være verdens bedste land at drive virksomhed i – og fastholde positionen, skal erhvervslivets rammevilkår styrkes. Handlekraftens betingelser skal styrkes. Vores internationale konkurrenceevne skal i top

På tværs af virksomheder og brancher er der en række centrale rammevilkår, der har betydning for virksomhedernes konkurrenceevne og dermed mulighed for at skabe arbejdspladser, velstand og fremgang. 

Rammevilkårene vil vi løbende måle på for at sikre, at vi flytter os nærmere visionen om, at Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i.

Læs mere herunder.

Handlekraftens betingelser

På tværs af brancher er der en række centrale rammevilkår, der har betydning for virksomhedernes konkurrenceevne og dermed mulighed for at skabe arbejdspladser, velstand og fremgang.

#BRUGHANDLEKRAFTEN

Kontakt

Har du spørgsmål til kampagnen?

Politik og Analyse

Christoffer Lehmann

Konsulent, Kampagne & Politik

Sidste nyt fra Dansk Erhverv i din indbakke

Tilmeld nyhedsbrev