; ;

06. marts 2024

Forbrugerne vil meget gerne høre om dine grønne initiativer og produkter, men reglerne for, hvordan du må fortælle om dem, er komplicerede. Det fører til, at mange virksomheder bliver beskyldt for greenwashing, mens endnu flere vælger at tie stille. Heldigvis er der hjælp at hente.

Af: Martin Jørgensen, advokat, Dansk Erhverv, foto: Getty Images

2023 blev et rekordår for grøn markedsføring. Desværre ikke for det gode. Hele 146 anmeldelser om greenwashing – altså misvisende kommunikation om virksomheders grønne tiltag - landede på Forbrugerombudsmandens bord. Det er ni gange så mange som i 2019.

De mange sager om greenwashing har ført til et nyt begreb; greenhushing. Virksomhederne holder igen med at fortælle om deres grønne indsats, fordi de er bange for at blive beskyldt for greenwashing. Og greenhushing er udbredt.

En undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at hver tredje virksomhed har valgt at tie stille om grønne initiativer af frygt for beskyldninger om greenwashing. Det er ærgerligt, for forbrugerne efterspørger grønne produkter og kommunikation om virksomhedernes grønne tiltag, og rigtig mange virksomheder gør rigtig meget for at bidrage til den grønne omstilling.

I Dansk Erhverv er vi overbeviste om, at de mange anmeldelser ikke er et udtryk for, at virksomhederne forsøger at snyde på den grønne vægt. Vi er i en periode, hvor kendskabet til reglerne samt særligt de høje krav til dokumentation af markedsføringspåstandene i endnu højere grad skal indarbejdes hos virksomhederne. Heldigvis er der hjælp at hente:

5 gode råd om greenwashing: Det må du
 1. Må vi markedsføre vores produkt som miljøvenligt, hvis vi bruger genanvendelig plastic?
  Ja, hvis I kan påvise, at produktet miljømæssigt hører til blandt de absolut bedste tilsvarende produkter. Det kræver en såkaldt livcyklusanalyse, der viser hvilke miljøpåvirkninger jeres produkt har og hvilke ressourceforbrug, der er tilknyttet produktet. Det kan være en god idé “blot” at skrive, at I anvender genanvendelig plastik.
 2. Hvilke lovmæssige retningslinjer skal vi følge for at kommunikere vores virksomheds bæredygtighedsinitiativer?
  Det afhænger af, hvilken virksomhed eller produkter, der er tale om, men generelt skal man sørge for at efterleve kravene i markedsføringsloven samt eventuelt sektorspecifik lovgivning, der findes på ens eget område.
 3. Skal man passe på med at bruge ordet bæredygtig?
  Ja, det er korrekt. Faktisk er Forbrugerombudsmandens anbefaling, at virksomheder afholder sig fra at benytte udsagnet bæredygtigt i deres markedsføring, da det er meget vanskeligt at dokumentere, at virksomheden på alle aspekter af bæredygtighed (klima/miljø/sociale/etiske) er i mål.
 4. Hvilke konsekvenser kan der være for brud på reglerne for grøn markedsføring?
  Overtrædelse af reglerne for grøn markedsføring kan medføre bøder. Herudover kan vildledning også medføre skade på jeres omdømme og kundernes tillid til jer.
 5. Er det nødvendigt med korrekt dokumentation for alle miljøvenlige påstande?Ja, hvis I hævder, at jeres emballage er 100 % genanvendelig, skal I kunne præsentere dokumentation, der understøtter denne påstand. Det kan være testresultater, certificeringer eller lignende.

 

Fik du læst?

Kontakt

Handel

Martin Jørgensen

Advokat, chefkonsulent
Medarbejderprofil