; ;

05. marts 2024

Privathospitalerne har stor ledig kapacitet og kan med en dags varsel fordoble antallet af patienter. Det vil både gavne patienterne og aflaste det pressede offentlige sundhedsvæsen, fortæller Jakob Rixen, branchedirektør i Sundhed Danmark.

Ord: Søren Willemoes Poulsen, foto: Jakob Møller

Der findes ikke en trylleformular, der på magisk vis kan fjerne de lange ventelister, som i mange år har presset det danske sundhedsvæsen. Desværre. Men der findes faktisk en forholdsvis enkel løsning, der på kort tid kan skære ventelisterne betragteligt ned og sikre, at flere patienter bliver behandlet. Det forklarer Jakob Rixen, branchedirektør i Sundhed Danmark, som er brancheforening for private aktører på sundhedsområdet:

”Mens det offentlige sundhedsvæsen kæmper med lange ventelister, så kæmper flere af vores medlemmer, som blandt andet er privathospitaler, faktisk med at fylde operationsstuerne op. Privathospitalerne har en ganske stor ledig kapacitet og vil kunne hjælpe mange flere patienter, hvis de blev henvist til privathospitalerne. Hvis man gjorde bedre brug af den samlede kapacitet – uanset om den er offentlig eller privat, ville det gøre en mærkbar forskel for patienterne og aflaste presset på sundhedsvæsenet.”

Det midtjyske nøgleeksempel
For at bevise påstanden om, at privathospitalerne har ledig kapacitet, der med fordel kan udnyttes, peger Jakob Rixen på Region Midtjylland. I 2023 lavede regionen en oversigt over de områder, hvor sundhedsvæsenet var mest presset. Det blev til 26 områder med store kapacitetsudfordringer og deraf lange ventelister. På baggrund af den oversigt spurgte Sundhed Danmark sine midtjyske medlemmer, om de kunne hjælpe på disse områder. Det kunne de på 15 ud af 26 områder, forklarer Jakob Rixen:

”Vores medlemmer vurderede, at de allerede i 4. kvartal 2023 ville kunne fordoble kapaciteten og hjælpe yderligere 12.000 patienter. Hvis man ganger det ud på landsplan, så vil privathospitalerne i stedet for de 250.000 patienter, de i øjeblikket behandler om året, kunne behandle 500.000 – og det er vel og mærke med nærmest én dags varsel.”

Mere sundhed for pengene
At forkorte ventelisterne er et godt argument for at behandle flere patienter på privathospitaler, men det er faktisk ikke det eneste; samfundet kan også spare penge. Det forklarer Jakob Rixen og peger på en udregning, der konkluderer, at en behandling på et privathospital er cirka 20 procent billigere end i det offentlige:

”Først og fremmest er ventelisterne et problem, fordi det jo for patienterne er forbundet med stor smerte at skulle stå på en venteliste frem for at blive behandlet hurtigt. Dog er der samfundsmæssige gevinster ved, at patienterne bliver behandlet hurtigere. Jo tidligere patienterne bliver raskmeldte, jo hurtigere kan de også komme tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor mener jeg helt klart, at vi får mere sundhed for pengene ved at henvise flere til privathospitalerne.”

Det handler også om økonomi
Selvom privathospitalerne altså ikke er dyrere, så er det ifølge Jakob Rixen alligevel et hensyn til økonomien, der gør, at regionerne ikke henviser flere patienter. Det skyldes en decentral økonomistyring, hvor det er de enkelte offentlige hospitalsafdelinger, der har ansvaret for at sende patienter til behandling på privathospitalerne. Og de enkelte afdelinger bliver kun afregnet i forhold til deres lønudgifter, hvorfor det kan fremstå som en udgift at henvise patienterne til det private. Det betyder, at deres budget bliver skåret, hvis de bruger flere midler ’ude af huset’:

”Derfor ser vi gerne, at der kommer en mere central styring af økonomien, hvor man i mindre grad kigger på, om leverandøren er privat eller offentlig. Konkret betyder dette, at man i en ny sundhedsstruktur bør adskille behandler og betaler. Det betyder, at den myndighed, der står for betalingen af en given sundhedsydelse, skal adskilles fra den aktør, der udfører en given sundhedsydelse. Det ville give den myndighed, der betaler for behandlingen incitament til at vælge den behandler, der kan tilbyde mest sundhed for pengene til bedst mulige kvalitet,” siger han.

Patientrettighederne skal styrkes
Da Robusthedskommissionen tidligere på året præsenterede sin rapport om fremtidens sundhedsvæsen, varslede kommissionens formand, Søren Brostrøm, et opgør med patientrettighederne, der blandt andet sikrer, at patienter bliver henvist til privathospitaler. Det opgør advarer Jakob Rixen kraftigt imod:

”Patientrettighederne er i vores øjne en hjørnesten, som skal styrkes, ikke svækkes. Man risikerer at skabe et A- og B-hold, hvor det kun bliver de mest ressourcestærke med god økonomi eller forsikring, der søger mod privathospitalerne. Dette gælder blandt andet også på områder, der i dag ikke er omfattet af behandlingsgarantien, eksempelvis fertilitetsbehandling,” siger han og uddyber:

”I stedet for at svække patientrettighederne og skubbe de lidt tungere patienter frem i køen, så anbefaler vi, at man i større grad henviser patienterne til privathospitalerne og dermed åbner en kasse mere, så køen i sundhedsvæsenet bliver kortere.”

Vidste du, at…

...Sundhed Danmark er brancheorganisation for landets private sundhedsvirksomheder. Blandt medlemmerne er der både somatiske og psykiatriske hospitaler samt fysioterapeutiske virksomheder.

...Næsten 240.000 patienter blev viderehenvist til et privathospital i 2022.

...I 2022 blev 10 % af de planlagte operationer foretaget på privathospitaler.

...Patienter har ret til at blive udredt eller behandlet på et privathospital, hvis ventetiden hos det offentlige er for lang, og det ikke er muligt at overholde udredningsretten eller behandlingsgarantien.

Fik du læst?