Gemt

Sygedagpengerefusion

Læs mere om de særlige regler for refusion af sygedagpenge – både ved medarbejderes fravær begrundet i coronavirus, for medarbejdere i en særlig risikogruppe og for medarbejdere, der er sygemeldt som følge af senfølger/eftervirkninger. Vær opmærkom på, at de særlige regler, der gælder medarbejderes fravær som følge af coronavirus, alene gælder for fravær til og med 30. juni 2021, idet reglerne er ophævet med virkning fra 1. juli 2021. De særlige regler angående medarbejdere i særlig risikogruppe er fortsat gældende frem til 31. august 2021.

Nyhed
Kræver medlemskab

Du skal være logget ind for at få adgang til artiklen

Det er kun medlemmer af Dansk Erhverv, der har adgang til vores artikler og værktøjer.

Endnu ikke bruger? Opret dig

Kontakt os