; ;

12. juni 2023


Af Liv Østerstrand Rasmussen Foto: Jakob Møller

En fælles vision. Fælles dogmer. Fælles rammer. Det er, hvad Brian Rosenberg, Koncern CEO for Carelink Gruppen, ønsker bliver udgangspunktet for fremtidigt samarbejde om digitalisering og datadeling mellem de offentlige og private velfærdsaktører, han ved, kan løse opgaver i fællesskab.

”Jeg kunne godt tænke mig at være med til at lave et opgør med den kløft, der er mellem det offentlige og private. Vi har det med at dæmonisere hinanden og fokusere på de ti procent, der ikke fungerer,” siger Brian Rosenberg, Koncern CEO for velfærdskoncernen Carelink Gruppen.

Han oplever blandt andet, hvordan forskellige velfærdsaktører hver især udvikler digitale løsninger, om ikke taler sammen, når fælles løsninger kunne gøre en verden til forskel for borgere og samfund.

”Der er brug for, at der bliver sat nogle dogmer, nogle rammer for, hvordan vi skal gøre det,” tilføjer Brian Rosenberg.

Mens han har stået i spidsen for Carelink Gruppen, som blandt andet leverer personale til sygehuse og hjemmepleje og bidrager med analyser og rådgivning, har han fået blik for de oceaner af potentiale for den enkelte borgers velfærd, der kan frigøres med en fælles vision for digitaliseringsområdet mellem offentlige og private aktører.

Her springer det særligt i øjnene, hvordan ressourcer og information kan bruges bedre og mere effektivt med en ny tilgang til digitalisering.

Digitalisering med borgeren i centrum
I følge Brian Rosenberg bør tilgangen til fremtidens Velfærdsdanmark være konstruktiv og tage udgangspunkt i drømme om ambitioner.

”Hvad får vi ud af alt det, vi kan sammen? Vi får nogle helt andre muligheder for at hjælpe den enkelte borger med at tage hånd om eget liv, hvis vi for eksempel arbejder med en åben IT-struktur, hvor vi kan arbejde videre med hinandens systemer og ikke bygger systemer til os selv, men til borgeren,” siger han.

På den måde vil man kunne undgå, at borgere bliver tabt mellem to stole, når de har med forskellige aktører at gøre, påpeger Brian Rosenberg og tilføjer, at man samtidig blandt andet vil kunne undgå mange genindlæggelser.

Har set det ske
En ting, der virkelig har fået det til at krible i fingrene på Brian Rosenberg efter samarbejde og fælles indsatser, er, at han har set det ske i praksis med stor succes.

”Vi har et offentligt Danmark, som gjorde det fantastisk under corona, og det gjorde vi i al beskedenhed også selv. Det var et vidunderligt billede på, hvordan vi kan arbejde sammen,” siger han.

Inden for digitalisering og datadeling er det ifølge Brian Rosenberg afgørende at arbejde sammen for at gøre det lettere for borgerne og sikre dem den bedst mulige hjælp.

”Vi skal digitalisere alt det, som gør, at vi får tid til omsorg, som vi ser erodere lidt og smuldrer, hvor vi er lige nu. Samtidig er det afgørende, at vigtig viden ikke går tabt, når det private og offentlige arbejder sammen.

”Når private aktører hjælper til på et område, så laver vi vores egne systemer, ligesom det offentlige laver deres, og derfor går der meget viden tabt om den enkelte borger, og det kan i værste fald føre til fejlbehandling, for sen behandling eller i værste tilfælde ingen behandling,” siger Brian Rosenberg.

Han understreger, at det ikke skal ses som en anklage mod, at systemet, som det er nu, er skabt med ondt for øje. Tvært imod er han sikker på, at alt er skabt med de bedste intentioner. Nu er der bare behov for at løsne op for rigiditeten, mener Brian Rosenberg, der naturligvis er opmærksom på udfordringerne ved datadeling i forhold til GDPR.

Gældende lovgivning skal overholdes, det må bare ikke stoppe en fælles vision på det digitale område til gavn for danskerne, påpeger han.

Anbefaling nr. 10: Nemmere udveksling af viden og data skal styrke indsats og forebyggelse
Velfærdsrådet anbefaler at der iværksættes effektiv datadeling og anvendelse af data på social- og ældreområdet til gavn for borgerne, særligt i forhold til at styrke rådgivningen af den enkelte og til mere effektiv forebyggelse på sundhedsområdet. Al data bør samles i en stor fælles database, hvorfra relevante aktører skal kunne trække den nødvendige information og dermed blive i stand til at levere den bedst tænkelige service til borgerne. Dette forudsætter digitaliseringsparat lovgivning og fælles kvalitetsmål. 

Velfærdsrådets anbefalinger

Fik du læst