;
Gemt

Ældrepleje

Ældreplejen står over for en tillid- og kvalitetskrise. I 2040 vil der være halvt så mange i arbejdsstyrken til at løfte vores fælles velfærd. Hvis vi gør, som vi plejer, risikerer vi altså at stå i en situation, hvor velfærden hvert år bliver dyrere, uden at kvaliteten bliver bedre.

Ældreplejen står over for en tillid- og kvalitetskrise. I 2040 vil der være halvt så mange i arbejdsstyrken til at løfte vores fælles velfærd. Hvis vi gør, som vi plejer, risikerer vi at stå i en situation, hvor velfærden hvert år bliver dyrere, uden at kvaliteten bliver bedre.

Som en af de helt store velfærdsområder – og kommunale udgiftsposter - er ældreplejen udfordret på flere fronter. Sagerne om uværdig behandling af ældre fra Randers, Aarhus og Helsingør er kun toppen af isbjerget. Ingen af kriserne kan løses, ved at gøre som vi plejer. I 2030 vil der være 160.000 flere ældre over 80 år. Ifølge KL vil det betyde, at de kommunale udgifter til området vil stige med 35 mia. kroner, hvis vi fastholder det nuværende niveau i ældreplejen. De øgede udgifter til ældrepleje vil, vel at mærke, ikke nødvendigvis løse kriserne, men blot kunne holde ældreplejen på det nuværende niveau.

Hvis vi gør som vi plejer, risikerer vi altså at stå i en situation, hvor velfærden hvert år bliver dyrere, uden at kvaliteten bliver bedre. Vi risikerer at betale mere for den samme – eller måske endda ringere – kvalitet.

Dansk Erhverv har her en række konkrete forslag der kan styrke fremtidens velfærd og som kan implementeres i alle landets kommuner.

Ældrepleje

  • I 2030 vil der være 160.000 flere ældre over 80 år.
  • To ud af tre af de kommende ældre tvivler på, at kommunerne kan levere den nødvendige hjemmehjælp.

  • Kun tre ud af 10 ældre ved, at de har ret til frit valg af plejebolig.

Dansk Erhvervs anbefalinger til kommunerne

Aktiv information om det frie valg

  • Der skal ansættes en uafhængig ældrevejleder, som har ansvaret for at informere om relevante ydelser. 
  • Kommunerne skal oplyse fair og ensartet om alle plejehjem, som er inden for kommunegrænsen.

Udfordrede kommunale plejehjem skal sendes i udbud

  • Driften af problematiske kommunale plejehjem skal sættes i udbud hos private aktører.
  • Tilsynet med ældreområdet skal være uafhængigt af den kommunale visitation og drift, for at sikre en fuldstændig uvildig kontrol.

Lad erhvervslivet bidrage til fremtidens velfærd

  • Alle opgaver skal i udgangspunktet sendes i udbud, inden kommunen beslutter sig for selv at levere ydelsen. 
  • Man skal ved etablering af nye ældrecentre lade private stå for at bygge og drive centret.
  • Der skal ved valg af leverandør lægges vægt på det samlede udbud - og ikke alene på prisen.


Læs alle Dansk Erhvervs anbefalinger til ældrepleje i kommunerne nedenfor.

Ældrepleje

pdf

Download

Hvordan klarer din kommune sig?

I Dansk Erhvervs interaktive kommunekort kan du se hvordan din kommune klarer sig i forhold til de øvrige kommuner på en række parametre med relevans for ældrepleje: