Gemt

Infrastruktur og mobilitet

Hver tredje dansker sidder i kø til og fra arbejde hver dag. En ud af syv har oplevet at skifte job på grund af for lang transporttid. Veludbygget og moderne infrastruktur er afgørende for at få hverdagen til at fungere for både borgere og virksomheder.

Veludbygget og moderne infrastruktur er afgørende for at få hverdagen til at fungere for både borgere og virksomheder. Hver tredje dansker sidder i kø til og fra arbejde hver dag. En ud af syv har oplevet at skifte job på grund af for lang transporttid.

Et velfungerende vejnet, gode havne og lufthavne samt kollektiv trafik giver mobilitet, og er en forudsætning for at der kan skabes arbejdspladser, tiltrækkes borgere og skabes vækst overalt i Danmark. Gode transportmuligheder giver borgere og virksomheder muligheden for hurtigt og bekvemt at nå alle dagens gøremål. Det berører alt fra pendling til og fra uddannelse og arbejde, til transporten frem og tilbage   fra fritidsaktiviteterne.

Mange kommuner har desværre underprioriteret området i årevis, hvorfor der nu er er et kæmpe behov for at give den lokale infrastruktur et løft. Køer på de danske veje koster årligt tidsspilde svarende til 68.000 fuldtidsstillinger. Derudover skader køerne klimaet som helhed, ligesom de rammer lokalt, når et stort antal køretøjer holder i tomgang, hvor de støjer og  forurener.

For at kunne sikre bedre rammer for vækst, udvikling og velvære, er bedre veje, lufthavne og havne dermed vigtige.

Derfor fremlægger Dansk Erhverv her en række konkrete forslag, som kan implementeres i alle landets kommuner.

 

Infrastruktur og mobilitet

 • Bilkøer koster årligt tidsspilde svarende til 68.000 fuldtidsstillinger.
 • 67 pct. af al pendling sker i bil.

 • Én ud af syv har oplevet at skifte job, grundet for lang transporttid.

Dansk Erhvervs anbefalinger til kommunerne

Bedre forhold for cyklister og andre tohjulede

 • Kommunerne skal søge de puljer, som løbende oprettes fra statsligt hold, til medfinansiering af cykelstier og lignende infrastrukturelle projekter.
 • Opladningsinfrastruktur til tohjulede eldrevne transportmidler forbedres.
 • Tilstrækkeligt med parkeringsmuligheder skal eksistere samt adgang til luftpumper, læne-stativer mv. for cykellister i det offentlige rum.

Anlægs- og driftsopgaver skal sættes i udbud

 • Alle anlægs- og driftsopgaver skal i udgangspunktet sættes i udbud.
 • Der bør tænkes i hvad – og ikke hvordan – en opgave skal løses.
 • Kommunen skal ikke selv producere ydelser.

Konkrete måltal for investeringer i vej- og cykelnettet

 • Kommunerne skal vedtage faste minimumsbeløb, som øremærkes til nyanlæg, vedligeholdelse og opgradering af vej- og cykelnettet.
 • Der bør, ved etablering af nyanlæg, altid budgetteres med den løbende vedligeholdelse.
 • Lokalt skal der afsættes midler til medfinansiering af statslige projekter, som ønskes prioriteret lokalt. 

Fremtidssikring af den trafikale infrastruktur

 • Asfalt benyttes målrettet med moderne muligheder, såsom fx SRS-belægninger og drænasfalt, hvor det giver mening. 
 • Der skal etableres lade- og tankstandere på kommunale raste- og parkeringspladser.
 • Intelligente løsninger skal implementeres, såsom fx digitale trafikskærme og fleksible trafiklys.


Læs hele notatet med Dansk Erhvervs anbefalinger til infrastruktur og mobilitet i kommunerne nedenfor.

Infrastruktur og mobilitet

pdf

Download

Hvordan klarer din kommune sig?

I Dansk Erhvervs interaktive kommunekort kan du se hvordan din kommune klarer sig i forhold til de øvrige kommuner på en række parametre med relevans for infrastruktur:

Kontakt

Transport

Jesper Højte Stenbæk

Fagchef for transport og infrastruktur
Medarbejderprofil
Transport

Christoffer Greenfort

Chefkonsulent