Gemt

Iværksætteri

Iværksætteren ønsker sig hellere et marked end støtte. Et godt kommunalt erhvervsklima, hvor kommunen er aktiv medspiller og sikrer færrest mulige barrierer styrker iværksætterkulturen og understøtter vækst og arbejdspladser.

Et godt kommunalt erhvervsklima, hvor kommunen er aktiv medspiller og sikrer færrest mulige barrierer, styrker iværksætterkulturen og understøtter vækst og arbejdspladser. Kort sagt: En iværksætter vil hellere have nogen at sælge til end modtage støttekroner fra staten.

Når iværksætteren tager initiativ, er det til gavn for alle borgere. De skaber morgendagens arbejdspladser og leverer fremtidens velfærd, til gavn for et samlet Danmark. Det er derfor afgørende, at der er gode betingelser for iværksætteri i hele landet. På den måde sikres det, at hele Danmarks iværksætterpotentiale udnyttes til fulde.  

Et godt kommunalt erhvervsklima, hvor kommunen ses som en aktiv medspiller frem for en administrativ og økonomisk udfordring, bidrager til at løfte den eksisterende iværksætterkultur og understøtter vækst og arbejdspladser. 

Derfor fremlægger Dansk Erhverv her en række konkrete forslag, som kan implementeres i alle landets kommuner.

Dansk Erhvervs anbefalinger til kommunerne

Kommunens indkøbsmuskel skal bruges

 • Der skal fastsættes et mål for, hvor stor en andel af de kommunale indkøb, der skal komme fra startups og SMV’er.
 • Der skal være en kommunal målsætning om at øge andelen af innovationspartnerskaber.
 • Ledelsen i kommunen skal skabe gode rammer for risikovillighed til, at offentlige indkøbere kan vælge nye og mindre leverandører.


Åbenhed i opgaveløsning

 • Kommunen skal i højere grad stille funktionskrav, frem for at specificere den præcise løsning i detaljer. 
 • Anonymiseret data skal så vidt muligt stilles til rådighed for forskning og virksomheder.


Stop offentligt opgavetyveri

 • Der skal foretages et obligatorisk markedstjek, inden kommunerne ruller nye initiativer ud.
 • Det skal gøres klart, at det offentlige ikke må drive kommerciel virksomhed. 

 
Øget fleksibilitet og flere private pasningsordninger

 • Det skal være muligt at benytte sig af muligheden for tilskud til pasning af børn under 24 uger.
 • Det skal være muligt at få tilskud til privat pasning på timebasis.
 • Der  skal stilles de samme krav til private dagtilbud og pasningsordninger, som de krav kommunen stiller til egne institutioner.


Entreprenørskab i undervisningen

 • Målbeskrivelsen for folkeskolefaget håndværk og design skal konkretiseres, således at faget i højere grad fokuserer på entreprenørskab.
 • Kommunen skal facilitere og opfordre til et bredt samarbejde mellem kommunernes folkeskoler og det lokale erhvervsliv, for at anlægge en mere erhvervsfaglig tilgang til folkeskolefaget håndværk og design.


Læs hele notatet med Dansk Erhvervs anbefalinger til iværksætteri i kommunerne nedenfor.

Iværksætteri

pdf

Download

Hvordan klarer din kommune sig?

I Dansk Erhvervs interaktive kommunekort kan du se hvordan din kommune klarer sig i forhold til de øvrige kommuner på en række parametre med relevans for iværksætteri:

Kontakt

Politik og Analyse

Jasmina Pless

Chef for iværksætterpolitik
Medarbejderprofil