Gemt

Lokale erhvervsvilkår

Hvis skatter og afgifter er for høje, vil der være færre penge i omløb i det private. Virksomhedernes vækst og gode idéer kan bremses af langsom sagsbehandling. Derfor er lokale erhvervsvilkår vigtige for velfærden.

Gode lokale erhvervsvilkår er ikke kun vigtige for vækst og velstand, men også for velfærden. Langsom sagsbehandling samt for høje skatter og afgifter er en klods om benet på virksomheder med vækstpotentiale og gode idéer.

Hos Dansk Erhverv mener vi, at med gode rammevilkår er velfærd og velstand ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. Danmark kan producere verdens bedste velfærd, hvis vores erhvervsliv, der producerer produkter og services, får verdens bedste rammevilkår.

Enhver kommune bør derfor prioritere at skabe gode rammer for vækst og velstand. Med de rette rammevilkår kan kommunerne tiltrække nye virksomheder samt skabe, fastholde og udvikle private arbejdspladser.

I Dansk Erhverv har vi en række konkrete forslag, der sikrer gode rammevilkår for virksomhederne, og som kan implementeres i alle landets kommuner.

 

 

 

 

 

Lokale erhvervsvilkår

 • Kommuner opkræver for over 2,3 mia. kr. årligt i dækningsafgift.
 • Kommunernes servicemåltal for sagsbehandling af byggesager er på 55 dage for etagebyggeri, og 50 dage for Industri- og lagerbygninger.

Dansk Erhvervs anbefalinger til kommunerne

Afskaf særskatter på erhvervslivet

 • Dækningsafgiften skal udfases helt.
 • Kommunale særafgifter på bl.a. udeservering, byggesager mv. skal afskaffes.
 • Den kommunale grundskyld skal som minimum holdes i ro.


Hurtig sagsbehandling sikrer fremdrift

 • De konkrete mål for sagsbehandlingstider og miljøgodkendelser, som er fastsat i Servicemålaftalen, skal som minimum efterleves.
 • Der skal etableres én indgang for erhvervslivet til kommunen, så man undgår fejlindberetninger og spildtid.
 • Kan et indsendt projekt godkendes børforvaltningen komme med forslag til hvordan et ønsket projekt så kan realiseres frem for blot at afvise.  


Aktiv erhvervspolitik holder fokus

 • Kommunen skal udarbejde en erhvervspolitik med konkrete målsætninger.
 • Kommunens officielle hjemmeside skal have en engelsk udgave.
 • Erhvervspolitisk udvikling skal forankres i et politisk udvalg.
 • Der skal afholdes møder med erhvervslivet for at sikre en vedvarende dialog.
 • Der skal nedsættes samarbejder med lokale erhvervsråd og handelsstandsforeninger.


Læs hele notatet med Dansk Erhvervs anbefalinger til lokale erhvervsvilkår i kommunerne nedenfor.

Styrket konkurrenceevne

pdf

Download

Hvordan klarer din kommune sig?

I Dansk Erhvervs interaktive kommunekort kan du se hvordan din kommune klarer sig i forhold til de øvrige kommuner på en række parametre med relevans for lokale erhvervsvilkår:

Kontakt

Regional Erhvervsudvikling

Per Thye Rasmussen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil