Gemt

Offentlig-privat samarbejde

Et styrket samarbejde mellem offentlige og private aktører er et unikt udgangspunkt for udvikling af fremtidens innovative og bæredygtige løsninger. Løsninger, der kan give bedre kvalitet i velfærden for den enkelte borger.

Skal vi i fremtiden sikre løsninger, der kan give bedre kvalitet for den enkelte borger, skal vi sikre et stærkt offentligt og privat samarbejde. Dansk Erhverv mener, at et styrket samarbejde mellem offentlige og private aktører er et unikt udgangspunkt for udvikling af fremtidens innovative og bæredygtige løsninger.

Danmark står i de kommende år overfor en række markante samfundsmæssige udfordringer, hvoraf de væsentligste er demografiske forandringer, fremtidssikring af velfærdssamfundet og udrulningen af den grønne omstilling. Skal de nævnte udfordringer løses, kræver det et tæt samspil mellem den offentlige og private sektor, med henblik på at skabe fælles innovative og bæredygtige løsninger.
Løsninger, der kan give bedre kvalitet i velfærden for den enkelte borger.

En forudsætning for et succesfuldt offentlig-privat samarbejde er en god dialog mellem kommunen og virksomhederne. Derfor bør den enkelte kommune stile efter at skabe de bedste forudsætninger for offentlig-privat samarbejde i selskab med det lokale erhvervsliv. Målet er, at kommunen i højere grad bliver forbruger og indkøber, end producent og leverandør. Derved bliver det muligt at indarbejde nye løsninger, sikre den nyeste viden og teknologi, samt at skabe muligheder for at ekspandere løsningerne til andre kommuner og sågar at eksportere dem til andre lande.

Derfor fremlægger Dansk Erhverv her en række konkrete forslag, som kan implementeres i alle landets kommuner.

Offentlig-privat samarbejde

 • Gennemsnittet for offentlig-privat samarbejde i kommunerne er faldet til 26,3 pct.
 • Samlet køber kommunerne årligt ind for ca. 115 mia. kroner.

Dansk Erhvervs anbefalinger til kommunerne

Borgerens eget valg som omdrejningspunkt for offentlig-privat samarbejde

 • Der skal tydeligt oplyses om borgerens ret til eget valg på offentlige platforme.
 • Ved prissætning af den offentlige service skal, man huske at indregne og dokumentere alle relevante udgifter.
 • Ved udbud skal kommunen anvende kontrolbud - og ikke en kontrolberegning - ved konkurrenceudsættelse.

Videndeling og kompetenceløft skal styrke samarbejdet

 • Der skal afsættes ressourcer til at efteruddanne og opkvalificere relevante medarbejdere i forvaltningen.
 • Kommunen skal deltage aktivt i videndeling om gode erfaringer med offentlige-private samarbejder.
 • Der skal løbende afholdes møder, hvor kommunen orienterer om kommende udbud og udbudsplaner.

Innovative indkøb og fleksible udbud giver nye muligheder  

 • Der skal udarbejdes en indkøbspolitik, indkøbsstrategi og udbudsplan på kommunens hjemmeside. 
 • Rimelige svarfrister skal sikres, og ferieperioder skal tages hensyn til, ved efterspørgsel af tilbud.
 • Der skal være et fokus på at stille funktionskrav frem for metodekrav.

Læs hele notatet med Dansk Erhvervs anbefalinger til offentlig-privat samarbejde i kommunerne nedenfor.

Offentlig-privat samarbejde

pdf

Download

Hvordan klarer din kommune sig?

I Dansk Erhvervs interaktive kommunekort kan du se hvordan din kommune klarer sig i forhold til de øvrige kommuner på en række parametre med relevans for offentlig-privat samarbejde:

Kontakt

Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil