; ;
Gemt

Turisme og oplevelser

Et rigt erhvervsliv indenfor overnatning, attraktioner, restaurationer og natteliv er et værdifuldt aktiv i hele Danmark. Turisme-og oplevelseserhvervene skaber muligheder og beskæftigelse fra Hovedstaden i øst til Vesterhavet i vest.

Velfungerende virksomheder inden for overnatning, attraktioner, restaurationer og natteliv er et grundlæggende og værdifuldt aktiv i hele Danmark.

Restriktioner og grænselukninger har kostet turisme- og oplevelseserhvervene over 40 mia. kr., svarende til 33.000 arbejdspladser, alene i 2020. Ligeledes er antallet af overnattende gæster faldet tilbage til niveauet i 2012. Særligt de virksomheder og områder, der lever af udenlandske turister, har oplevet en stor nedgang. Således faldt hotellernes årlige omsætning i 2020 fra knap 42,8 mia. kr. til 18,6 mia. kr.

Der er i den grad brug for at genstarte branchen og få sat værdien af turisme og oplevelsesøkonomi på dagsordenen, så vi kan styrke de lokale rammevilkår.

Derfor fremlægger Dansk Erhverv her en række konkrete forslag, som kan implementeres i alle landets kommuner.

Turisme og oplevelser

 • I 2020 tabte turisme- og oplevelseserhvervene over 40 mia. kr.
 • Antallet af overnattende gæster er faldet til niveauet i 2012.

 • Hotellernes årlige omsætning faldt i 2020 fra knap 42,8 mia. kr. til 18,6 mia. kr.

Dansk Erhvervs anbefalinger til kommunerne

En samvirkende destinationsudvikling

 • Man skal gå aktivt ind i et af de tværkommunale destinationsselskaber, og melde sit selvstændige destinationsselskab ind i Danske Destinationer.
 • Destinationsselskaberne skal have et tæt samarbejde med erhvervslivet, lokale restauranter, oplevelser og overnatningssteder.
 • Der skal tænkes internationalt ift. markedsføring og tiltrækning af f.eks. sport events.

Lokalt engagement, villighed og investeringer

 • Kommunerne skal samtænke erhvervsudvikling, kultur og turisme med fysisk planlægning, teknik og miljø.
 • Det skal være administrativt simpelt at søge om tilladelser til afholdelse af markedsdage, koncerter, opsætning af telte, tilladelse til udeservering og ansøgning om bevillinger osv.
 • Kommunen skal i 2021 benytte sig af muligheden for at give et skattefrit gavekort på op til 1.200 kr., som kan bruges til oplevelseserhvervene. 

Kultur og turisme styrkes med hjælp fra erhvervslivet

 • Der skal i de kommunale turismestrategier indtænkes miljø- og klimamæssig bæredygtighed.
 • Kommunen skal deltage aktivt i KLs ”Kommunernes Netværk for Bæredygtig Turisme”.
 • Egnede kulturopgaver skal sættes i udbud.
 • Kommunen skal undersøge mulighederne for offentlig-privat samarbejde, når det kommer til investeringer og drift af kultur- og sportstilbud.

Læs hele notatet med Dansk Erhvervs anbefalinger til turisme og oplevelser i kommunerne nedenfor.

Turisme og oplevelser

pdf

Download

Hvordan klarer din kommune sig?

I Dansk Erhvervs interaktive kommunekort kan du se hvordan din kommune klarer sig i forhold til de øvrige kommuner på en række parametre med relevans for turisme og oplevelse:

Kontakt

Turisme, oplevelse & kultur

Lars Ramme Nielsen

Branchedirektør
Medarbejderprofil