Dansk Erhvervs generalforsamlinger

Dansk Erhverv og Dansk Erhverv Arbejdsgiver afholder generalforsamlinger onsdag den 1. september 2021 i CPH Conference i DGI Byen, København.

Generalforsamlinger i Dansk Erhverv og Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Dansk Erhverv og Dansk Erhverv Arbejdsgiver afholder generalforsamlinger onsdag den 1. september i CPH Conference i DGI Byen, København.

 

Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Generalforsamling 1. september 2021 kl. 10.30 i CPH Conference i DGI Byen, København.

Foreløbig dagsorden for generalforsamling i Dansk Erhverv Arbejdsgiver

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Dansk Erhverv Arbejdsgivers virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling
 3. Godkendelse af regnskabet og meddelelse af decharge, herunder regnskab for Dansk Erhverv Arbejdsgivers Hjælpefond
 4. Fastsættelse af kontingent mv. i henhold til det forelagte kontingentregulativ
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt
   

 

Dansk Erhverv

Generalforsamling 1. september 2021 kl. 11.15 i CPH Conference i DGI Byen, København.

Foreløbig dagsorden for generalforsamling i Dansk Erhverv

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Dansk Erhvervs virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling
 3. Godkendelse af regnskabet og meddelelse af decharge
 4. Fastsættelse af kontingent mv. i henhold til det forelagte kontingentregulativ
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Kontakt

Direktionssekretariatet

Philip Willerslev-Olsen

Chef for direktionssekretariatet
Medarbejderprofil