Dansk Erhvervs generalforsamlinger

Dansk Erhverv og Dansk Erhverv Arbejdsgiver afholder generalforsamlinger torsdag den 1. september 2022 i CPH Conference i DGI Byen, København.

Generalforsamlinger i Dansk Erhverv og Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Dansk Erhverv og Dansk Erhverv Arbejdsgiver afholder generalforsamlinger torsdag den 1. september i CPH Conference i DGI Byen, København.

 

Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Generalforsamling 1. september 2022 kl. 10.30 i CPH Conference i DGI Byen, København.

Foreløbig dagsorden for generalforsamling i Dansk Erhverv Arbejdsgiver

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Dansk Erhverv Arbejdsgivers virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling
 3. Godkendelse af regnskabet og meddelelse af decharge, herunder regnskab for Dansk Erhverv Arbejdsgivers Hjælpefond 
 4. Fastsættelse af kontingent mv. i henhold til det forelagte kontingentregulativ
 5. Ændringer af vedtægter
 6. Indkomne forslag*
 7. Valg af bestyrelse 
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

 

Dansk Erhverv

Generalforsamling 1. september 2022 kl. 11.15 i CPH Conference i DGI Byen, København.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Dansk Erhvervs virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling
 3. Godkendelse af regnskabet og meddelelse af decharge.
 4. Fastsættelse af kontingent mv. i henhold til det forelagte kontingentregulativ
 5. Ændringer af vedtægter.
 6. Opdatering af valgregulativ
 7. Indkomne forslag*
 8. Valg af bestyrelse 
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

 

*) Vedr. punkterne indkomne forslag skal disse være sekretariatet i hænde senest 6. juni ved indsendelse til delegeret@danskerhverv.dk 

Anmeldelse af valgforbund skal ske senest 6. juni 2022 til delegeret@danskerhverv.dk. Anmeldelse skal være behørigt underskrevet af de virksomheder og/eller foreninger, der ønsker at indgå i valgforbundet.

Bestyrelsens opstillingsliste 2022

pdf

Download

Kontakt

Direktionssekretariatet

Philip Willerslev-Olsen

Chef for direktionssekretariatet
Medarbejderprofil