; ;

GENERALFORSAMLINGER I DANSK ERHVERV OG DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER

Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Generalforsamling torsdag den 12. september 2024 kl. 10.30 i Bella Sky, København S

Dagsorden for generalforsamling i Dansk Erhverv Arbejdsgiver

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Dansk Erhverv Arbejdsgivers virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling
 3. Godkendelse af regnskabet og meddelelse af decharge, herunder regnskab for Dansk Erhverv Arbejdsgivers Hjælpefond
 4. Fastsættelse af kontingent mv. i henhold til det forelagte kontingentregulativ
 5. Indkomne forslag *
 6. Valg af bestyrelse (se bestyrelsens opstillingsliste nedenfor)
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Dansk Erhverv

Generalforsamling torsdag den 12. september 2024 kl. 11.15 i Bella Sky, København S

Dagsorden for generalforsamling i Dansk Erhverv 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Dansk Erhvervs virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling
 3. Godkendelse af regnskabet og meddelelse af decharge
 4. Fastsættelse af kontingent mv. i henhold til det forelagte kontingentregulativ
 5. Indkomne forslag *
 6. Valg af bestyrelse (se bestyrelsens opstillingsliste nedenfor)
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

*) Vedr. punkterne indkomne forslag skal disse være sekretariatet i hænde senest d. 15. maj 2024 ved indsendelse til delegeret@danskerhverv.dk.

Valgforbund
Anmeldelse af valgforbund skal ske senest d. 15. maj 2024 til delegeret@danskerhverv.dk. Anmeldelse skal være behørigt underskrevet af de virksomheder og/eller foreninger, der ønsker at indgå i valgforbundet.

Sammensætning af Dansk Erhvervs delegerede
Enhver brancheforening, der er medlem af Dansk Erhverv, tildeles forlods en plads som delegeret på generalforsamlingen. Disse delegerede udgør en fjerdedel af det samlede antal delegerede. De øvrige delegeretpladser tildeles efter det kontingent, der betales til Dansk Erhverv og til Dansk Erhverv Arbejdsgiver i det pågældende kalenderår, eksklusiv den del af kontingentet, der betales til Dansk Arbejdsgiverforening.

 

Kontakt

Direktions- & Strategisekretariatet

Kristian Dambo-Korch

Chef for Direktions- & Strategisekretariatet