Dansk Erhverv bestyrelse

Bestyrelsen har op til 48 medlemmer, der vælges på Dansk Erhvervs generalforsamling.

Forretningsudvalg

Bestyrelsesmedlemmer

OBSERVATØR